Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η χρήση της τεχνολογίας στην τάξη και πόσο βοηθάει στην ανάπτυξη των λεκτικών, γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας- απόψεις επαγγελματιών προσχολικής αγωγής

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
dc.contributor.author ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΕΙΡΗΝΗ
dc.contributor.author ΔΟΓΚΑΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
dc.contributor.author ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
dc.date.accessioned 2019-01-10T10:13:25Z
dc.date.available 2019-01-10T10:13:25Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7317
dc.description.abstract Στη σημερινή εποχή η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Πλέον όλο και περισσότεροι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και οικονομικού υποβάθρου χρησιμοποιούν κάποιο τεχνολογικό μέσο όπως είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα κινητά τηλέφωνα στην καθημερινότητά τους για διαφορετικούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί περιλαμβάνουν την ψυχαγωγία των χρηστών μέσω της ενημέρωσης τους για καλλιτεχνικά δρώμενα και ταξίδια, τη χρήση της τεχνολογίας για ερευνητικούς σκοπούς (πχ. διεκπεραίωση επιστημονικών ερευνών) καθώς όμως και την χρήση της για λόγους μάθησης (πχ. έρευνα πάνω επιστημονικά περιοδικά και άρθρα) και τέλος την ταχύτατη ενημέρωση για τρέχοντα γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο. Με βάση όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η επιρροή της είναι πολύ σημαντική σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. Το ποσοστό χρήσης των τεχνολογικών μέσων από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με βάση διάφορες έρευνες όλο και αυξάνει καθώς εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης και της αφομοίωσης της τεχνολογίας από την κοινωνικό σύνολο, είναι μοιραίο τα παιδιά να εξοικειώνονται από πολύ μικρή ηλικία με τα διάφορα μέσα της και να τα κάνουν κτήμα τους. Το σχολείο από την άλλη μεριά, είναι και αυτό αναγκασμένο με την σειρά του και συμβαδίσει με τα καινούρια δεδομένα και να αφομοιώσει στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα την χρήση των τεχνολογικών μέσων, αφήνοντας πίσω του κάποιες ξεπερασμένες θα μπορούσαμε να πούμε μεθόδους μάθησης και να στραφεί σε πιο σύγχρονες και εξελιγμένες πρακτικές για την καλύτερη επιτέλεση των εκπαιδευτικών στόχων. Το ίδιο πλαίσιο ισχύει και για τις τάξεις που φοιτούν παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας λοιπόν είναι να διαπιστωθεί μέσα από την χορήγηση ερωτηματολογίου σε νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους κατά πόσο χρησιμοποιούνται τα τεχνολογικά μέσα κατά την διάρκεια του μαθήματος και αν βοηθάνε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ανάπτυξη των λεκτικών, γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Προσχολική ηλικία el
dc.subject Τεχνολογία el
dc.subject Εκπαίδευση el
dc.title Η χρήση της τεχνολογίας στην τάξη και πόσο βοηθάει στην ανάπτυξη των λεκτικών, γνωστικών και κινητικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας- απόψεις επαγγελματιών προσχολικής αγωγής el
dc.title.alternative The use technology in classroom and how it affects the development of verbal, cognitive and motor skills of preschool age children- views of preschool educators el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου