Πλοήγηση ανά Θέμα "Satisfaction"

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

  • Λάγιου, Μαρία; Μπάμπαλη, Ελευθερία (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
    Εισαγωγή: Η παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής φροντίδας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τα ορθά πρότυπα φροντίδας των ασθενών. Οι νοσηλευτές που είναι ικανοποιημένοι με την εργασία τους και με τις συνθήκες υπό τις οποίες ...
  • Μαυρονάσιου, Βασιλική; Ισσαρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
    Εισαγωγή: Η ικανοποίηση από την εργασία των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας αποτελεί θέμα παγκόσμιας εμβέλειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι κυριότεροι λόγοι που επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία, όπως συχνά ...

Αναζήτηση στο Καταθετήριο

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου