Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Καλώς ήλθατε στο Ιδρυματικό Καταθετήριο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Το Ιδρυματικό Καταθετήριο συλλέγει, αποθηκεύει, ευρετηριάζει, διατηρεί και διανέμει ψηφιακό ερευνητικό υλικό.

Κοινότητες στο Καταθετήριο

Πρόσφατα

 • Μανουσάκη, Βασιλική Α.Μ. 15813 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Η παγκόσμια οικονομία μαστίζεται από μία πρωτοφανή κρίση όπου το βασικότερο πρόβλημα της κάθε μία χώρας ξεχωριστά είναι το δημοσιονομικό πρόβλημα. Παρ ’όλα αυτά ένα απ’ τα βασικότερα εργαλεία στην αντιμετώπιση αυτού του ...
 • Βαμβακούσης, Βασίλειος Α.Μ. 1881; Θεοχάρη, Αικατερίνη α.μ. 1917 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Η συλλογή και καταγραφή δεδομένων έχει ξεκινήσει από την αρχή της ανθρωπότητας, έχοντας πάντα στόχο την διευκόλυνση του ανθρώπινου είδους. Ωστόσο, εξαιτίας των γρήγορα αυξανόμενων τεχνολογικών δραστηριοτήτων που εκτυλίσσονται ...
 • Ρώσση, Άννα - Μαρία Α.Μ. 16493; Λέκκος, Βασίλειος Α.Μ. 16437 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Ο γενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι γενικά να διερευνήσει το βαθμό εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), και συγκεκριμένα στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Η επεξήγηση της ...
 • Στόγιου, Αικατερίνη-Ευαγγελία Α.Μ. 1578 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Με την ραγδαία ανάπτυξη και την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών του Διαδικτύου, η προοπτική της ιδιωτικής ζωής έχει μεταβληθεί.Με την άνοδο των κοινωνικών δικτύων, των smartphones και της διαδικτυακής διαφήμισης, ένα ...
 • Γκόνου, Ουρανία; Ζήλου, Αικατερίνη (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2018)
  Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση των συστημάτων αμοιβών. Οι θεωρήσεις συνοψίζονται στην κλασική ή «μηχανιστική» προσέγγιση, στην προσέγγιση των «ανθρώπινων σχέσεων», στην «ορθολογική» προσέγγιση και στις σύγχρονες ...

Δείτε Περισσότερα