Κοινότητες στο Καταθετήριο

Πρόσφατα

 • ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023)
  Στο δεύτερο κεφάλαιο της πτυχιακής αυτής θα δοθεί έμφαση στο στοιχείο του υδρογόνου μέσω των φυσικών ιδιοτήτων καθώς και των χημικών ιδιοτήτων και θα επεξηγηθούν οι μέθοδοι παρασκευής του, οι τρόποι αποθήκευσής του ...
 • ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ; ΣΟΥΡΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023)
  Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία στοχεύει στην εξέταση και ανάλυση των προδιαγραφών που σχετίζονται με την ενεργητική και παθητική πυροπροστασία σε ένα βιομηχανικό κτίριο που χρησιμοποιείται ως διαλυτήριο οχημάτων. Κεντρικός ...
 • ΧΑΣΑΝΑΙ, ΑΝΤΙΤ (2023)
  Aντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της ανάπτυξης της τεχνολογίας των σύνθετων υλικών μέχρι σήμερα με έμφαση στον τομέα της αεροναυπηγικής. Η μελέτη αυτή σχετίζεται τόσο με το υλικό κατεργασίας όσο και με ...
 • ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2023)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των δεδομένων που επηρεάζουν τον σχεδιασμό των συστημάτων κλιματισμού σε υβριδικά αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα αυτά έχουν την ιδιομορφία να μην λειτουργεί ...
 • ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ; ΦΥΡΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2024)
  Η παρούσα πτυχιακή είναι αποτέλεσμα εργασίας, μελέτης και ανάλυσης η οποία ολοκληρώθηκε στο εργαστήριο τεχνικής θερμοδυναμικής του τμήματος μηχανολόγων και αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πάτρας. Ως υλικό της εργασίας ...

Δείτε Περισσότερα