Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παρασκευάς, Μιχαήλ
dc.contributor.advisor Τριανταφύλλου, Βασίλειος
dc.contributor.author Χριστοδουλόπουλος, Ιωάννης
dc.date.accessioned 2017-10-05T10:41:22Z
dc.date.available 2017-10-05T10:41:22Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5943
dc.description.abstract Το κύριο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η θεωρητική μελέτη και υλοποίηση του Software-Defined Networking (SDN). Το SDN είναι μια αναδυόμενη αρχιτεκτονική, που είναι δυναμική, εύχρηστη, αποδοτική και ευπροσάρμοστη, ιδανική για υψηλού εύρους ζώνης εφαρμογές. Αυτή η αρχιτεκτονική αποσυνδέει τον έλεγχο του δικτύου από τις συσκευές προώθησης, επιτρέποντας στον έλεγχο του δικτύου να γίνει άμεσα προγραμματιζόμενος και σχετικός της υποδομής που πρέπει να υλοποιήσει τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες δικτύου. Το πρωτόκολλο OpenFlow™ είναι ένα θεμελιώδες στοιχείο για την οικοδόμηση λύσεων SDN. Για να επιτευχθεί αυτό θα παρουσιάσουμε πρώτα ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τις τεχνολογίες SDN & OpenFlow™, θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση (παρουσίαση των θεωρητικών και ερευνητικών (State of the Art) γνώσεων του αντικειμένου) και θα δείξουμε πώς το SDN λειτουργεί, ιδιαίτερα σε περιβάλλον σχολικών δικτύων. Το δεύτερο στάδιο αποτελεί στην προσομοίωση ενός μικρού περιβάλλοντος SDN σε ένα εργαλείο προσομοιωτή. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει προσομοίωση ενός πραγματικού περιβάλλοντος SDN με βάση ένα εικονικό περιβάλλον δικτύου, όπου είναι μέρος από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.). Τέλος, θα γίνει η τροφοδότηση ροών κίνησης στο δίκτυο του Π.Σ.Δ. καθώς και ένα σενάριο για το πως μπορούμε να προσφέρουμε ποιότητα υπηρεσίας (QoS) με υλοποίηση SDN, το οποίο αποτελεί ένα ανοικτό ερευνητικό πρόβλημα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Δίκτυα el
dc.subject Δικτύωση μέσω λογισμικού el
dc.title Software defined networking el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου