Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Kougias, Ioannis
dc.contributor.advisor Seremeti, Lamprini
dc.contributor.author Papadopoulos, Evanthios
dc.date.accessioned 2018-09-24T10:28:32Z
dc.date.available 2018-09-24T10:28:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6824
dc.description.abstract In this dissertation, we explore the field of computer graphics, its mathematical background, its origins, historical and latest developments. Finally, we present, using Matlab, several examples and interesting applications. Σε αυτή τη διατριβή, εξερευνούμε τον τομέα των γραφικών υπολογιστών, το μαθηματικό υπόβαθρο του, τις ρίζες του, τις ιστορικές και τελευταίες εξελίξεις του. Τέλος, παρουσιάζουμε, χρησιμοποιώντας Matlab, διάφορα παραδείγματα και ενδιαφέρουσες εφαρμογές. el
dc.language.iso en el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Computer graphics el
dc.title Algebraic transformations in computer graphics el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου