Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

H επίδραση των τεχνικών μαλακών μορίων ERGON Technique στην λειτουργικότητα ασθενών μετά από αρθροπλαστική γόνατος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φουσέκης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Αλεξόπουλος, Ανδρέας
dc.date.accessioned 2020-07-29T09:01:15Z
dc.date.available 2020-07-29T09:01:15Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8353
dc.description.abstract Η παρούσα έρευνα μελετά την επίδραση των θεραπευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με χειρουργείο ολικής αρθροπλαστικής γόνατος. Οι παρεμβάσεις του κλασικού πρωτοκόλλου των ασκήσεων ελαστικότητας, ενδυνάμωσης και ισορροπίας, συγκρίνονται με όλα τα προηγούμενα και επιπλέον τεχνικές μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, την Ergon Technique. Οι επιδράσεις των τεχνικών αφορούν τον πόνο, το εύρος τροχιάς της κίνησης της άρθρωσης του χειρουργηθέντος γόνατος, την δύναμη κατά την κάμψη και την έκταση και τη λειτουργική ικανότητα μέσα από λειτουργικές δοκιμασίες 6 minute walk test, timed up and go test, 9 stair climb test και 30 second chair test και περιλαμβάνει και υποκειμενικό έλεγχο μέσω του ερωτηματολογίου KOOS. Το δείγμα πληθυσμού της έρευνας αποτελείται από 8 ασθενείς χωρισμένους σε 2 ομάδες, την ερευνητική ομάδα (Ν=2) και την ομάδα ελέγχου (Ν=6). Και στις 2 ομάδες αναφέρθηκε μείωση του πόνου, αύξηση στην δύναμη και στο εύρος τροχιάς της κίνησης, και βελτίωση στην λειτουργική τους ικανότητα έπειτα από την ολοκλήρωση του συνόλου 12 συνεδριών σε 1 μήνα μετά το χειρουργείο στην άρθρωση του γόνατος. Αξιοσημείωτος ήταν ο ρυθμός βελτίωσης στην ερευνητική ομάδα της Ergon Technique. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ολική αρθροπλαστική γόνατος el
dc.subject Θεραπευτικές παρεμβάσεις el
dc.subject Ergon Technique el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title H επίδραση των τεχνικών μαλακών μορίων ERGON Technique στην λειτουργικότητα ασθενών μετά από αρθροπλαστική γόνατος el
dc.title.alternative The effects of ERGON IASTM Techniques on the functionality of patients after knee arthroplasty el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου