Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανεργία και επιχειρηματικότητα ανάγκης σε περιόδους κρίσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γιαννούκου, Ιωάννα
dc.contributor.author Βογιαντζή, Φιλιώ
dc.date.accessioned 2022-03-03T10:16:40Z
dc.date.available 2022-03-03T10:16:40Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10065
dc.description.abstract Η εποχή που βιώνουμε χαρακτηρίζεται από αστάθεια και διαρκείς αλλαγές λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει από την οικονομική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Η ανεργία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τόσο για την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της ανεργίας παρόλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που λόγω είτε της ανεργίας είτε της έλλειψης καλύτερης επιλογής εργασίας, αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της ανεργίας και της επιχειρηματικότητας ανάγκης σε περιόδους κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας περιλαμβάνει 25 σταθμισμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 23 Ιανουαρίου 2022, όπου το ερωτηματολόγιο παρέμεινε αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από περίπου επτακόσιους πενήντα (750) φοιτητές στους οποίους στάλθηκε σχετική ανακοίνωση και από τους οποίους απάντησαν οι εκατόν τριάντα (130). Τέλος για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το IBM SPSS Statistics 26. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των φοιτητών σχετικά με την πρόθεση τους να ασχοληθούν με τον κλάδο των επιχειρήσεων καθώς και η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τους παράγοντες ενθάρρυνσης και αποθάρρυνσης. Ένα ακόμη στοιχείο της έρευνας που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι κατηγορίες των φοιτητών που νιώθουν την ανάγκη να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση και το πώς οι κατηγορίες αυτές των φοιτητών συνδέουν την ανεργία με την επιχειρηματικότητα ανάγκης. Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας είναι ότι οι φοιτητές που είτε είναι άνεργοι είτε εργάζονται ως βοηθοί σε οικογενειακή επιχείρηση είναι πιθανότερο να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα σε σχέση με τους αφοσιωμένους φοιτητές ή τους ήδη εργαζόμενους. Επιπλέον, οι φοιτητές θεωρούν πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ ανεργίας και επιχειρηματικότητας ανεξάρτητα από την κατάσταση τους. Τέλος, θεωρούν πως η ανεργία αποτελεί καταλυτικό παράγοντα της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ανάγκης, με το φαινόμενο αυτό να είναι εντονότερο στους άνεργους φοιτητές. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πάτρας el
dc.subject Ανεργία el
dc.subject Επιχειρηματικότητα el
dc.title Ανεργία και επιχειρηματικότητα ανάγκης σε περιόδους κρίσης el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου