Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Υποκίνηση, Παρακίνηση, στην Εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μητρόπουλος, Ιωάννης
dc.contributor.author Καμάρας, Κωνσταντίνος
dc.date.accessioned 2022-03-08T08:19:04Z
dc.date.available 2022-03-08T08:19:04Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10077
dc.description.abstract Εισαγωγή-Σκοπός: Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην παρακίνηση και την υποκίνηση των εκπαιδευτικών. Αρχικά αναλύει τις βασικότερες θεωρίες παρακίνησης όπως του Maslow, του Herzberg και άλλες. Στην συνέχεια αναφέρεται σε όλες τις τεχνικές και τις μεθόδους παρακίνησης, καθώς και σε όλα τα κίνητρα που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή ώστε οι εκπαιδευτικοί να φτάσουν στο ανώτερο επίπεδο παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Επίσης γίνεται αναφορά και στους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή- επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνουν κατανοητά όλα όσα σχετίζονται με την παρακίνηση-υποκίνηση στην εκπαίδευση και να διαπιστωθεί η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα όπως επίσης και να διατυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω στην παρακίνησή τους. Επίσης σκοπός είναι η καταγραφή της ικανοποίησης των εργαζομένων στο χώρο της εκπαίδευσης Μεθοδολογία έρευνας: Η έρευνα με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας αναλύει θεωρητικά την παρακίνηση, τις τεχνικές της και την εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου ερευνά σε βάθος όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτό για την παρακίνηση στην Ελλάδα, βγάζει σημαντικά συμπεράσματα και δίνει προτάσεις για καλύτερη και πιο αποτελεσματική παρακίνηση στην εκπαίδευση. Συμπεράσματα: Η Ελλάδα μετά από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, και μέσα στα πολλά προβλήματα που άφησε πίσω της σε όλους τους τομείς, προσπαθεί να μπει σε ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει πρώτα να ικανοποιήσει τις ανάγκες, όποιες κι αν είναι αυτές, του παράγοντα που είναι ο πιο απαραίτητος στην κοινωνία, δηλαδή του ανθρώπου. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να βρει τρόπους να παρακινήσει τον συντελεστή αυτό παντού και πόσο μάλλον στην εκπαίδευση. Άρα η παρακίνηση των εκπαιδευτικών είναι μια από τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει κάθε χώρα. Διότι μόνο με καλούς και ικανούς εκπαιδευτικούς θα πάει μπροστά ηθικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά.. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πάτρας el
dc.subject Θεωρίες Παρακίνησης el
dc.subject Εκπαιδευτικοί el
dc.title Υποκίνηση, Παρακίνηση, στην Εκπαίδευση και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου