Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καρακίτσου, Αναστασία
dc.contributor.author ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.11768
dc.contributor.author ΣΤΟΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.11922
dc.date.accessioned 2022-03-28T09:15:57Z
dc.date.available 2022-03-28T09:15:57Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10154
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναλύσει λεπτομερώς το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της παραγωγής μέσα από τα πρότυπα του AGRO 2, δηλαδή την ορθολογική λειτουργία της γεωργίας, ενσωματώνοντας την ισορροπία μεταξύ περιβάλλοντος και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Η απαίτηση των καταναλωτών για προστασία του περιβάλλοντος και παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων αποτελεί μοχλό πίεσης για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων. Αποτέλεσμα αυτής της πίεσης είναι η εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στη παρούσα εργασία εξετάζονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει στα Πρότυπα του AGRO 2 (1η έκδοση (1999) AGRO 2-1 & 2-2, 2η έκδοση (2008) AGRO 2-1 & 2-2, 3η έκδοση (2019) AGRO 2-1 & 2-2, 1η έκδοση (2019) AGRO 2-3,1η έκδοση (2019) AGRO 2-4 και 1η έκδοση (2021) AGRO 2-5) με το πέρασμα των χρόνων. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή που αφορά το θέμα που εξετάζουμε δηλαδή την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών. Στο δεύτερο κεφάλαιο επεξηγείται η έννοια της Ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών και παρατίθενται γενικά στοιχεία για τις καλλιέργειες στην Ελλάδα, πως καλλιεργούνταν παλαιότερα και πως τα τελευταία χρόνια, πληροφορίες για τη συμβατική καλλιέργεια, τη βιολογική καλλιέργεια και την ολοκληρωμένη διαχείρισή τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Επίσης καταγράφηκαν στατιστικά στοιχεία για κάθε τύπο καλλιέργειας στο πέρασμα των χρόνων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα Πρότυπα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή και στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μελέτη της πορείας του Agro 2 μέσα στο χρόνο. Αναλύθηκαν εκτενώς τα πρότυπα του Αgro 2 που έχουν βγει από το 1998 μέχρι και σήμερα και στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση των προτύπων σε σχέση με τις αλλαγές που έγιναν στην πορεία των ετών. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα και την παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες τις παρούσας πτυχιακής εργασίας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών el
dc.subject Γεωργική παραγωγή el
dc.subject Βιολογικά Πρότυπα και Πιστοποίηση el
dc.subject Agro 2 el
dc.title Agro 2 και η εξέλιξή του μέσα στο χρόνο el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου