Πτυχιακές Εργασίες Τμημάτων

Πρόσφατες υποβολές

 • ΜΟΣΤΡΑΛΗΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ (7825) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αναφέρεται στην Μοντελοποίηση και Τρισδιάστατη εκτύπωση Μεταϋλικού που θα εμφανίζει την ιδιότητα της μετατροπής της Θλιπτικής παραμόρφωσης σε Στρεπτική παραμόρφωση. Η ανάπτυξη του θέματος ...
 • ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (6880); ΚΑΡΤΕΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ (6819) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αναφέρεται στους ηλιακούς μετατροπείς ΑΒΒ PVS-100/120-TL, οι οποίοι έχουν εφαρμογή τόσο σε οικιακό όσο και σε βιομηχανικό περιβάλλον με φωτοβολταϊκά συστήματα. Η ορθή χρήση, λειτουργία και ...
 • ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ (7675) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η κυκλική οικονομία είναι μια οικονομική προσέγγιση που στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων και τη βελτίωση της βιωσιμότητας. Αντί να απορρίπτονται τα απόβλητα, χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη δημιουργία νέων προϊόντων ...
 • ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ (7457) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αναφέρεται στην Παραγωγή Αποξηραμένων Αγροδιατροφικών Προϊόντων με τη Μέθοδο της Κρυοξήρανσης, μιας μεθόδου που αναπτύσσεται ταχύτατα τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτυγχάνει την ...
 • ΚΟΝΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (7768); ΚΟΥΡΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (7803) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία που εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο τμήμα των Μηχανολόγων Μηχανικών, αφορά την παρουσίαση υλικών των αεροδιαστημικών και αεροναυπηγικών εφαρμογών καθώς και την μηχανική και περιβαλλοντική ...
 • ΕΜΙΝ, ΡΑΜΑΔΑΝ ΧΑΣΑΝ (7409) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία αναφέρεται στους δρομολογητές CNC, αναλύουμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να αποκτήσει μια κατάλληλη μηχανή CNC, για να καλύψει τις ανάγκες του ένας ενδιαφερόμενος αγοραστής. Τις ...
 • Γιαννάκης, Τηλέμαχος(2795) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται, με τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια ιδιωτικού δικτύου με χρήση λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Περιγράφονται ζητήματα σχετικά τόσο με την διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια ...
 • ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ (7190); ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (7176) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αναφέρεται στο μείζον πρόβλημα που της διάβρωσης των ακτών. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται σε παράκτια ζώνη που πλήττεται ...
 • ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (7732) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ενεργειακή ανάλυση μιας θερμοκηπιακής μονάδας, βασιζόμενη σε πραγματικές μετρήσεις, με σκοπό να βρεθούν οι ενεργειακές ανάγκες της καλλιέργειας καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. ...
 • ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΆΓΓΕΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ (7482); ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ (7558) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αναφέρεται στον πειραματικό προσδιορισμό λειτουργικών χαρακτηριστικών αντλιών θερμότητας νερού-αέρα και νερού-νερού ...
 • ΑΪΒΑΛΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (7528) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα Πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ενεργειακή μελέτη και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου Μεσσήνης. Η ανάπτυξη του θέματος αυτού γίνεται σε 13 κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο ...
 • Κορδούλη, Μαρία (2145); Τσίγκρος, Γεώργιος (2244) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Στη σημερινή εποχή με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια πληροφορίες που παράγονται συνεχώς. Πώς όμως μπορούν να αναζητήσουν εύκολα και γρήγορα ...
 • Μακριδάκης, Δημήτριος Κυριάκος (7540); Πελεκάνος, Αντώνιος (7483); Τόγιας, Βασίλειος (7591) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την αποτίμηση ενός τριώροφου κτιρίου από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, κατασκευασμένο την δεκαετία του 1970, δηλαδή με τις προ του 1985 διατάξεις για αντισεισμικό σχεδιασμό. Το κτίριο στεγάζει την ...
 • MOYΛΛΑΡΑΙ, ΑΡΜΑΝΤΟ (2521) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα ασχοληθούμε με την δημιουργία μιας εφαρμογής αγοράς που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Η εφαρμογή αυτή θα επιτρέπει στον χρήστη να ανεβάζει στην δικιά ...
 • Γερασιμοπούλου, Χριστίνα-Μαρία (7527); Οικονόμου, Σπυρίδων (7521) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των ανεμογεννητριών και των αιολικών πάρκων. Γίνεται μία εκτενής αναφορά σχετικά με την αιολική ενέργεια, τα μέρη που αποτελείται μια ανεμογεννήτρια και τις διαδικασίες που ...
 • ΑΓΓΕΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, (7794) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη ενός φωτοβολταΐκού πάρκου ισχύος 500ΚW. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στους παράγοντες σχεδιασμού ενός ΦΒ πάρκου. Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, όπου ...
 • ΛΑΖΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (2952) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η μεγαλύτερη πρόκληση της επιστήμης των Δεδομένων αποτελεί η διαχείριση των δεδομένων, καθώς υπάρχει εκθετική αύξηση του όγκου τους εξαιτίας της αλματώδους τεχνολογικής προόδου. Η επιστήμη των υπολογιστών έχει αναπτύξει ...
 • ΜΠΑΛΛΑ ΣΕΝΤΙΚΕ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ (6587) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Στην παρούσα εργασία, γίνεται μία προσπάθεια για ενδελεχή ανάλυση της λειτουργίας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των τηλεχειριστηρίων τους. Στην αρχή, μετά από την εισαγωγή κάποιων βασικών εννοιών της αυτόνομης πλοήγησης ...
 • ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΟΙΒΟΣ, (6996) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία κατασκευάστηκε ένα κύκλωμα για έλεγχο βηματικού κινητήρα. Οι βηματικοί κινητήρες χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών διότι οδηγούνται από ηλεκτρονικά κυκλώματα τα οποία καθορίζουν τη γωνία ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds