Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΊΝΑ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΑΔΡΙΑΝΟΣ, ΠΑΠΠΑΣ (7519)
dc.contributor.author ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ, ΘΩΜΑΣ (7518)
dc.date.accessioned 2022-05-10T05:59:23Z
dc.date.available 2022-05-10T05:59:23Z
dc.date.issued 2022-05
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10233
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ενεργειακή μελέτη ενός διώροφου κτιρίου με θερμαινόμενη πισίνα καθώς επίσης και στις μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας. Η ανάπτυξη του θέματος αυτού γίνεται σε 6 κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο έγινε αναφορά για την εξοικονόμηση ενέργειας στην Ελλάδα σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα καθώς επίσης και στην αναγκαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας στις μέρες μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η ενεργειακή μελέτη του κτιρίου με στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του. Πιο συγκεκριμένα έγινε υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων σε συνδυασμό με τα γενικά, ειδικά και τυπικά στοιχεία του κτιρίου. Έπειτα με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα κατατάχθηκε το κτίριο στην ενεργειακή του κατηγορία και ολοκληρώνουμε το κεφάλαιο αυτό με τον ενεργειακό υπολογισμό των στοιχείων που απαιτούνται για την βελτίωση της ενεργειακής κατηγορίας αυτής. Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η μελέτη θέρμανσης με στόχο την διασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης των τελικών χρηστών με την ταυτόχρονη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πιο αναλυτικά έγινε αναφορά στις θερμικές απώλειες του κτιρίου, στον τρόπο μετάδοσης της θερμότητας στο κτίριο αυτό καθώς και στη παρουσίαση αναλυτικών πινάκων για τις θερμογέφυρες, τις θερμικές απώλειες και τις συνολικές απώλειες χώρου. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται η αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων για της θερμικές απώλειες του τροποποιημένου κτιρίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε η μελέτη κλιματισμού με τον υπολογισμό θερμικού κέρδους για τους τοίχους, την οροφή, τα ανοίγματα, τις εσωτερικές επιφάνειες και το δάπεδο. Εν συνεχεία γίνεται αναλυτική αναφορά μέσο πινάκων στους υπολογισμούς ψυκτικών απωλειών καθώς και στον υπολογισμό ψυκτικών απωλειών του τροποποιημένου κτιρίου ισογείου και της οροφής. Στο πέμπτο κεφάλαιο έγινε μελέτη για την κολυμβητική μας δεξαμενή και πιο συγκεκριμένα στα γενικά της στοιχεία, την κατασκευή της, στον μηχανολογικό της εξοπλισμό καθώς και στην περιγραφή λειτουργίας της. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της πτυχιακής μας αναφέρουμε τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου μας, υπολογίζοντας το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν, σε συνδυασμό με την απόσβεση αυτών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΠΙΣΊΝΑ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου