Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Παραγωγή βιοντίζελ. Σημερινή κατάσταση, προοπτικές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γκολφινόπουλος, Αριστείδης
dc.contributor.author ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.12547
dc.date.accessioned 2022-07-15T08:05:36Z
dc.date.available 2022-07-15T08:05:36Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10504
dc.description.abstract Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση και η μοντελοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του βιοντίζελ που παράγεται από διάφορες ελληνικές πρώτες ύλες υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Τρεις ενεργειακές καλλιέργειες (ελαιοκράμβη, ηλίανθος και σόγια) έχουν μελετηθεί σε σχέση με τα επίπεδα παραγωγικότητας βιοντίζελ. Σε όλη τη διαδικασία έχουν ληφθεί υπόψη οι τρέχουσες ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες και οι καλλιεργητικές παράμετροι. Στο στάδιο της αξιολόγησης, συμπεραίνουμε ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά περιοχή καλλιέργειας δείχνουν ότι η σόγια έχει τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ανά ποσότητα παραγόμενου βιοντίζελ, η καλλιέργεια με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ο ηλίανθος. Σε αυτή τη μελέτη εξετάζεται ότι τα περιβαλλοντικά οφέλη από το βιοντίζελ έχουν καλύτερα αποτελέσματα, σε σύγκριση με το συμβατικό ντίζελ, οδηγώντας έτσι στο συμπέρασμα ότι είναι εφικτό να επιτύχουμε βελτιωμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ανάλυση κύκλου ζωής el
dc.subject Βιοκαύσιμα el
dc.subject Βιοντίζελ el
dc.subject Περιβαλλοντικές επιπτώσεις el
dc.title Παραγωγή βιοντίζελ. Σημερινή κατάσταση, προοπτικές el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου