Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Α. ANTIFOULAND ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Β. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΘΕΙΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΩΝ MANEB ΚΑΙ ZINEB ΣΤΟ BRACHIONUS PLICATILIS

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου