Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Καταγραφή προβλημάτων ιχθυοπαθολογίας κατά το στάδιο της πάχυνσης σε ιχθυοκλωβούς των ευρύαλων ειδών τσιπούρας και λαβρακιού στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου