Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ιστοπαθολογικές εικόνες του ψαριού Puntazzo Puntazzo διατρεφόμενου με σιτηρέσια διαφορετικής πρωτεϊνικής και ενεργειακής σύστασης.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου