Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 

Πρόσφατες υποβολές

 • Κορδούλη, Μαρία (2145); Τσίγκρος, Γεώργιος (2244) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Στη σημερινή εποχή με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών οι άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια πληροφορίες που παράγονται συνεχώς. Πώς όμως μπορούν να αναζητήσουν εύκολα και γρήγορα ...
 • MOYΛΛΑΡΑΙ, ΑΡΜΑΝΤΟ (2521) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα ασχοληθούμε με την δημιουργία μιας εφαρμογής αγοράς που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνουμε κρατήσεις σε ξενοδοχεία. Η εφαρμογή αυτή θα επιτρέπει στον χρήστη να ανεβάζει στην δικιά ...
 • ΛΑΖΑΡΗ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (2952) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-05)
  Η μεγαλύτερη πρόκληση της επιστήμης των Δεδομένων αποτελεί η διαχείριση των δεδομένων, καθώς υπάρχει εκθετική αύξηση του όγκου τους εξαιτίας της αλματώδους τεχνολογικής προόδου. Η επιστήμη των υπολογιστών έχει αναπτύξει ...
 • ΝΤΟΛΟΣ, ΔΟΝΑΤΟΣ (3005); ΚΑΡΥΔΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (15616) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-04)
  Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού καταστήματος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα βασίστηκε στο WordPress, που είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, αξιοποιώντας ...
 • Καΐσης, Αλέξανδρος (15675) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-04)
  Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση των ιστοσελίδων του διαδικτύου βασιζόμενη πάνω σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα, όπως είναι η δημιουργία το WWW, του Facebook, του Youtube, του Google, της βικιπαίδειας αλλά και ...
 • Φλέγκας, Δημήτριος (2993) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-04)
  Σε αυτήν την ερευνητική/θεωρητική εργασία παρουσιάζονται τα οφέλη των ασύρματων δικτύων έναντι των ενσύρματων με ενδεικτικά οφέλη την μείωση κόστους και την εγκατάσταση σε περιοχές που η καλωδίωση καθίσταται δύσβατη, η ...
 • Αλεξανδροπούλου, Φωτεινή (2486); Στούμπος, Γεώργιος (2042) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-04)
  Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη για την εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού, από την αρχική υλοποίησή του μέχρι και σήμερα. Θα γίνει περιγραφή στις τάσεις των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς στο σημασιολογικό ...
 • ΤΕΤΡΑΔΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1101823) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-04)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αρχικά μελετώνται οι κάμερες και οι τεχνικές ανίχνευσης ανθρώπινης κίνησης χρησιμοποιώντας κάμερες. Επίσης γίνεται αναφορά στις εφαρμογές αναγνώρισης ανθρώπου, οι οποίες θα υλοποιηθούν μέσω ...
 • Δαμοράκης, Ευτύχιος (1899) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-04)
  Είναι πασίγνωστο ότι τα συστήματα μελέτης των περισσότερων επιστημών περιγράφονται από μαθηματικές σχέσεις. Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας περιγραφής είναι πολλά: ο μονοσήμαντος, επίσημος και αυστηρός ορισμός σημαντικών ...
 • ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ (3125) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-03)
  Η εργασία αυτή, έχει σαν σκοπό την θεωρητική μελέτη συστημάτων ταξινόμησης κει- μένου μέσω μηχανικής μάθησης,την ανάπτυξη δικού μας συνόλου δεδομένων βιογραφικών από διαδικτυακές πλατφόρμες εύρεσης εργασίας, καθώς και ...
 • Γουγούλα, Θεολογία (2980) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-03)
  Η παρούσα εργασία θα καλύψει την ανάλυση της μουσικής με χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης με σκοπό τη συναισθηματική κατηγοριοποίηση της αφού πρώτα δώσει το θεωρητικό πλαίσιο. Η συναισθηματική αντίδραση στη μουσική είναι ...
 • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (2456) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-03)
  Στόχος της εργασίας μου είναι να γίνει κατανοητή η έννοια του deep learning καθώς και το πως και που χρησιμοποιείτε. Παρακάτω,θα γίνει περιγραφή της έννοιας του deep learning και το πώς εχει εξελιχθέι ολα αυτα τα ...
 • Χαραλαμπόπουλος, Θεόδωρος (2069) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-03)
  Η εργασία αυτή θα έχει ως θέμα τον τηλεπικοινωνιακό θόρυβο που προκύπτει με εστίαση στις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Ο κλάδος της τηλεφωνίας έχει αυξήσει τη χωρητικότητα του δικτύου, ...
 • Χαροκόπος, Παναγιώτης (2719) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-03)
  Πολλές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ιδίως σε μικρότερες κοινότητες, έχουν έλλειψη προσωπικού λόγω περικοπών στον προϋπολογισμό, τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη της πανδημίας COVID-19. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πυροσβεστικοί ...
 • Τζιούβελης, Αθανάσιος (15812) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-03)
  Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του Τύπου και των περιοδικών και στο ρόλο που έπαιξαν τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής τους στην αφύπνιση των πολιτών για την επανάσταση αλλά και ...
 • ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (15617) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-02)
  Στην πτυχιακή αυτή μιλάμε καθαρά για της Vue , Angular και React και όχι της υπόλοιπες javascript βιβλιοθήκες και frameworks που υπάρχουν για χρήση , συγκεκριμένα αναφερόμαστε για την ιστορία όπως και συγκριτικά τι απόδοση ...
 • ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ (1025) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-03)
  Το NarrowBand-Internet of Things (NB-IoT) είναι μια τεχνολογία ασύρματης πρόσβασης που τυποποιήθηκε πρόσφατα από το 3GPP. Για την παροχή αξιόπιστων συνδέσεων με εκτεταμένη κάλυψη, εφαρμόζεται ένα σχήμα μετάδοσης ...
 • ΚΟΤΣΑΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1008) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023)
  Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, με την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων στη χώρα μας να καλείται να προσαρμοστεί σε μια νέα πραγματικότητα. Τα νέα προγράμματα σπουδών αλλά και η απαίτηση της ...
 • Γραμματικοπούλου, Μαριάννα (2675); Παπαδούρου, Αιμιλία (2673) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-02)
  Η εν λόγω πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας για τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου, με σκοπό την καλύτερη οργάνωσή τους κατά τη περίοδο φοίτησης. Αναλυτικότερα, η πλατφόρμα θα ...
 • ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ (2619) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 2023-02)
  Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι αρχικά η μελέτη του Docker, εστιάζοντας στα βασικά του στοιχεία και δυνατότητες. Σε δεύτερη φάση, στόχος της διπλωματικής είναι η υλοποίηση μιας Database σε Docker στην οποία θα ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds