Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Νεότερα δεδομένα στην αποκατάσταση ρήξης ΠΧΣ σε παιδιά και εφήβους

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσεκούρα, Μαρία
dc.contributor.author Σένγκο, Μαρία Στυλιανή Α.Μ. 1282
dc.date.accessioned 2016-09-23T10:48:08Z
dc.date.available 2016-09-23T10:48:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3308
dc.description.abstract Η ρήξη των πρόσθιων χιαστών συνδέσμων για πολλά χρόνια αναφερόταν ως τραυματισμός που κυρίως απασχολούσε τους ενήλικες. Με την πάροδο των ετών και την αυξανόμενη ενασχόληση όλο και περισσότερων παιδιών σε αθλητικές δραστηριότητες απαιτήσεων και καταπονήσεων, σημειώθηκε αύξηση των συγκεκριμένων τραυματισμών. Πλέον, η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στα παιδιά και τους εφήβους αποτελεί αντικείμενο επισταμένης έρευνας με άξονα τόσο την προεγχειρητική όσο και τη μετεγχειρητική αντιμετώπιση αλλά κυρίως το ρόλο της φυσικοθεραπείας. Η φυσικοθεραπεία στην αποκατάσταση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στα παιδιά και τους εφήβους έχει αποκτήσει πλέον εξέχουσα σημασία. Η αποκατάσταση μετά από τη χειρουργική επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού σε παιδιά και εφήβους, η προεγχειρητική φροντίδα και η εκπαίδευση για την πρόληψη τραυματισμού είναι στοιχεία που ενδιαφέρουν άμεσα τη φυσικοθεραπεία. Ο τρόπος αντιμετώπισης των ρήξεων στους ενήλικες διαφοροποιείται στις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων καθώς απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί εξαιτίας της απουσίας σκελετικής ωρίμανσης. Ο βασικός σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παραθέσει όλα τα νεότερα δεδομένα στην αποκατάσταση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού σε παιδιά και εφήβους. Η επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού εξασφαλίστηκε με την παρουσίαση όλων των απαραίτητων δεδομένων της βιβλιογραφίας στα επτά (8) κεφάλαια της εργασίας. Για την πληρέστερη ανάλυση του θέματος, κρίθηκε σκόπιμο η εργασία να χωριστεί σε δύο (2) μέρη: το γενικό και το ειδικό. Στο γενικό μέρος, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την άρθρωση του γόνατος, την κινησιολογία του, συνολικά τον πρόσθιο χιαστό αλλά και τη διάγνωση της ρήξης του πρόσθιου χιαστού. Ειδικότερα, στο 1ο κεφάλαιο αναλύεται η δομή, ο μηχανισμός, οι μύες και η αγγείωση του γόνατος και στο 2ο τα κινησιολογικά στοιχεία αλλά και ο ρόλος του πρόσθιου χιαστού. Στο 3ο κεφάλαιο αναλύεται ο πρόσθιος χιαστός (παθομηχανική, μηχανισμός τραυματισμού κλπ) ενώ το γενικό μέρος ολοκληρώνεται με το 4ο κεφάλαιο που αναφέρεται στην κλινική διάγνωση του τραυματισμού στον πρόσθιο χιαστό. Στο ειδικό μέρος, και συγκεκριμένα στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία της προεγχειρητικής φυσικοθεραπείας σε ρήξη πρόσθιου χιαστού σε παιδιά και εφήβους ενώ το 6ο κεφάλαιο αναλύει τα νεότερα δεδομένα της μετεγχειρητικής φυσικοθεραπείας των ρήξεων πρόσθιου χιαστού σε παιδιά και εφήβους με εφαρμογή των κατάλληλων ασκήσεων. Στο 7ο κεφάλαιο αναλύονται νεοτέρα δεδομένα φυσικοθεραπείας σε ρήξη πρόσθιου χιαστού σε παιδιά και εφήβους μέσα από έρευνες. Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τρόποι πρόληψης των συγκεκριμένων τραυματισμών ενώ η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των συμπερασμάτων. Από την ανάλυση των στοιχείων καθίσταται σαφές ότι η περίπτωση των ρήξεων στους πρόσθιους χιαστούς για ασθενείς της παιδικής ή της εφηβικής ηλικίας, απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση από την πλευρά της φυσικοθεραπείας. Ιδιαίτερο στοιχείο για τη φυσικοθεραπεία αποτελεί η απουσία πλήρους σκελετική ωρίμανσης, η ανάγκη συμμετοχής σε δραστηριότητες αλλά και η λήψη αποφάσεων για πρόληψη επανατραυματισμών και εκπαίδευσης των παιδιών και των εφήβων. Ο φυσικοθεραπευτής σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό, την οικογένεια αλλά και τον ίδιο τον ασθενή καλείται να λάβει αποφάσεις καταρτισμού του ιδανικού φυσικοθεραπευτικού προγράμματος. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αρθρωση γόνατος el
dc.subject Κινησιολογία γόνατος el
dc.subject Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος el
dc.subject Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Έφηβοι el
dc.title Νεότερα δεδομένα στην αποκατάσταση ρήξης ΠΧΣ σε παιδιά και εφήβους el
dc.title.alternative Latest data on restoration rixis ACL in children and teenagers el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου