Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επίδραση επιλεγμένων δοκιμασιών σταθεροποίησης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στην λειτουργικότητα ατόμων με οσφυαλγία: μια πιλοτική μελέτη

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπίλλη, Ευδοκία
dc.contributor.author Δούρα, Κατερίνα
dc.contributor.author Κανάκη, Ζωή
dc.contributor.author Πεφάνη, Ιωάννα
dc.date.accessioned 2017-01-10T11:52:05Z
dc.date.available 2017-01-10T11:52:05Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4288
dc.description.abstract Σκοπός μελέτης: Η οσφυαλγία είναι ένα από τα συχνότερα συμπτώματα στον γενικό πληθυσμό που περιορίζει πολύ την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που υποφέρουν από αυτή. Η αξιολόγηση της είναι πολύ σημαντική για την εύρεση του αιτίου και την αντιμετώπιση του. Η σταθεροποίηση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλη παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του πόνου. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως στόχο την αξιολόγηση της σταθεροποίησης της οσφυϊκής μοίρας ατόμων που ασχολούνται με τον αθλητισμό, μέσα από μία σειρά κλινικών δοκιμασιών. Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 50 εθελοντές με οσφυαλγία που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Η αξιολόγηση τους περιλάμβανε μία φόρμα αξιολόγησης, έξι αυτοαναφερόμενα ερωτηματολόγια, αξιολόγηση του εγκάρσιου κοιλιακού με τη χρήση του Pressure Biofeedback, μία άσκηση δυναμικής σταθεροποίησης με μπάλα (η Supine Bridging on Physioball) και ένα τεστ για αστάθεια (το Prone lumbar extension test). Η στατιστική ανάλυση έγινε μέσω της διαδικασίας Pearson’s correlation coefficient. Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ του φύλου και του Pressure Biofeedback (p=0,018), της έντασης πόνου στη μέση στα χειρότερα με την άσκηση με μπάλα (με το αριστερό πόδι στον αέρα) (p=0,019), της ηπιότερης έντασης πόνου στη μέση ('πόνος στα καλύτερα του') με το Pressure Biofeedback (p=0,000), της κλίμακα κατάθλιψης -HAD και του Pressure Biofeedback (p=0,007), του πόνου στην αριστερή οσφύ και του Pressure Biofeedback (p=0,013), της άρσης τεταμένου σκέλους- θετική απάντηση και του Pressure Biofeedback (p=0,001), των Επικουρικών κινήσεων (οπισθο-πρόσθιες ολισθήσεις)- Ο4 και του Pressure Biofeedback (p=0,000), των Επικουρικών κινήσεων (οπισθο-πρόσθιες ολισθήσεις)- πόνος σε Ο2 και του Pressure Biofeedback (p=0,002), του Μυϊκού ελέγχου- γλουτιαίοι και του Pressure Biofeedback (p=0,001) και του μυϊκού ελέγχου- ισχιοκνημιαίοι και του Pressure Biofeedback (p=0,000). Συζήτηση: Η αξιολόγηση της σταθεροποίησης φαίνεται να είναι πολύ σημαντική διότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα όπου υπήρχε αυξημένος πόνος υπήρχε και μειωμένη σταθερότητα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Οσφυαλγία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Η επίδραση επιλεγμένων δοκιμασιών σταθεροποίησης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στην λειτουργικότητα ατόμων με οσφυαλγία: μια πιλοτική μελέτη el
dc.title.alternative Effects of selected lumbar stabilization exercises on functionality of a low back pain sample: A pilot study el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου