Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αξιολόγηση λειτουργικότητας ασθενών με οσφυαλγία

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μουτζούρη, Μαρία
dc.contributor.author Τζουγανάκη, Ελένη
dc.contributor.author Τσακμάκη, Ελένη
dc.date.accessioned 2017-02-21T09:40:33Z
dc.date.available 2017-02-21T09:40:33Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4679
dc.description.abstract Σκοπός: Η έρευνα σκοπό είχε την καταγραφή του προβλήματος της οσφυαλγίας καθώς και άλλων σημαντικών επιδημιολογικών στοιχείων που είχαν σχέση με τα κοινωνικά , τα δημογραφικά χαρακτηριστικά καθώς επίσης και με στοιχεία σχετικά με τα προβλήματα λειτουργικότητας ασθενών, την ποιότητα ζωής και την ψυχική υγεία των ατόμων με οσφυαλγία στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας (Αίγιο) της Κρήτης (Χανιά) και της Λέσβου. Μέθοδος: Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελούνταν από έντεκα ερωτήσεις με προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, επάγγελμα κλπ). Δεκαέξι ερωτήσεις σχετικά με το πρόβλημα της οσφυαλγίας (λειτουργικά προβλήματα, υποτροπές, ιστορικό κλπ). Δύο ερωτήσεις σχετικά με προηγούμενο ιατρικό ιστορικό (προηγούμενα χειρουργεία κλπ) καθώς και έξι αυτό-αναφερόμενα ερωτηματολόγια τα οποία ήταν τα εξής: Το Roland-Morris Disability Index, το Keele Start Back Screening Tool, η κλίμακα Had (Hospital Anxiety and Depression Scale) , η κλίμακα SF-12, το Maine Seattle Back Questionnaire και το Sciatica Bothersomeness Index. Τα στοιχεία συλλέχτηκαν μέσω προσωπικής συνέντευξης από τις σπουδάστριες. Αποτελέσματα: Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 30 άτομα από τα οποία οι περισσότεροι ήταν γυναίκες 63,3%. Το 70% των συμμετεχόντων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και σε ίδιο ποσοστό 53,3% βρέθηκε να έχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και να είναι άγαμοι. Το 53,3% έχει υποβληθεί σε κλινοστατισμό ενώ το 100% έχει επισκεφτεί ειδικευόμενο ιατρό. Το 73,3% ακολούθησε θεραπεία για το πρόβλημα και όσο αφορά την διάγνωση που τους είχε δοθεί ,οι περισσότεροι απάντησαν κήλη δίσκου ή δισκοπάθεια 49,7%. Από την κλίμακα VAS αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος όρος του πόνου στην περιοχή της μέσης στα χειρότερα είναι 7,6 οπού αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό αυτό ξεπερνάει κατά πολύ τον μέσο όρο του πόνου στο πόδι στα χειρότερα (4,5). Η βαθμολογία για το Startback είναι 2,8 , για το Maine-seattle είναι 19,0 ,για το SBI είναι 8,2 , για το RMDQ είναι 7,0 ,για το Had-anxienty είναι 5,3 ενώ για το Had-depression είναι 4,1 , για το SF-12 Physical είναι 44,1 και τέλος για το Sf-12 Mental είναι 48,2. Όσο αφορά την περιοχή που εμφάνισαν οι συμμετέχοντες πόνο είναι η περιοχή 6 (δεξιά πλευρά μηριαίας περιοχής) σε ποσοστό 100%. Επίσης βρέθηκε ότι η ορθοστασία κάμψη αποτελεί το κυριότερο παράγοντα που επιδεινώνει τον πόνο 80% . Αξίζει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων έναρξης ήταν σε ποσοστό 96,7%. Όσο αφορά την κλινική εξέταση βρέθηκε ότι το 80% έχουν λορδωτική στάση. Τέλος όσο αφορά τις λειτουργικές δοκιμασίες το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων είχαν θετική την δεύτερη λειτουργική δοκιμασία και συγκεκριμένα στο κάθισμα σε bobath μπάλα με στήριξη στο αριστερό πόδι 83,3%. Συμπεράσματα: Συνοψίζοντας λοιπόν ,όλα τα παραπάνω δείχνουν ότι η εμφάνιση της οσφυαλγίας φαίνεται να επηρεάζεται από το φύλο συγκεκριμένα στις γυναίκες και η παρατεταμένη ορθοστασία. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση της οσφυαλγίας είναι ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχαν κάποιο προδιαθεσικό παράγοντα έναρξης. Επίσης από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι όλοι επισκέφτηκαν ειδικό ιατρό. Εν συνεχεία ο πόνος παρατηρήθηκε στη μηριαία περιοχή από τη δεξιά πλευρά του σώματος σε μεγάλο ποσοστό. Αξίζει να τονιστεί ότι η λειτουργικότητα των συμμετεχόντων φαίνεται ότι επηρεάζεται από την οσφυαλγία ενώ βρέθηκε ότι και οι ψυχοκοινωνικοί και επαγγελματικοί παράγοντες έχουν αντίκτυπο στην εμφάνιση της οσφυαλγίας. Τέλος ο πόνος στην περιοχή 4 (δεξής γλουτός) είναι αυτός που επηρέασε το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών στην εκτέλεση των λειτουργικών δοκιμασιών. Από όλα τα παραπάνω λοιπόν διαπιστώνουμε ότι η οσφυαλγία αποτελεί μείζων πρόβλημα για την πλειοψηφία των ανθρώπων άρα σίγουρα θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση σε μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οσφυαλγία el
dc.title Αξιολόγηση λειτουργικότητας ασθενών με οσφυαλγία el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου