Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η σημασία της στρατηγικής μάρκετινγκ και οι τεχνικές πειθούς που χρησιμοποιούνται απο τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μέσω των ΜΜΕ σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ηγουμενάκης, Γεώργιος
dc.contributor.author Κουλούδη, Ραλλού
dc.date.accessioned 2017-03-01T07:44:32Z
dc.date.available 2017-03-01T07:44:32Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4719
dc.description.abstract Σκοπός στην παρούσα πτυχιακή εργασία είναι η μελέτη των στρατηγικών μάρκετινγκ και των τεχνικών πειθούς που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μέσω των ΜΜΕ σε περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που βιώνει σήμερα η χώρα μας. Το πρώτο μέρος της εργασίας, αποτελεί ένα εισαγωγικό κεφάλαιο στις στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούνται γενικότερα στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, έγινε λόγος για τον καθορισμό των στόχων μάρκετινγκ, για το σχέδιο μάρκετινγκ, για τα οφέλη του marketing plan, καθώς και για την πολιτική ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και των παραγόντων που τον επηρεάζουν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάσαμε εν συντομία, την πορεία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, καθώς και κατά πόσο και με ποιον τρόπο επηρέασε τον τομέα του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά στο μάρκετινγκ και τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και πιο αναλυτικά, στην εφαρμογή των μεθόδων μάρκετινγκ από πλευράς των επιχειρήσεων όπως το direct marketing και οι μορφές του, καθώς και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στις τεχνικές που χρησιμοποιούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αναλυτικότερα, αναφερθήκαμε στη σημασία της επιλογής των ιδανικών μέσων, στους τύπους διαφήμισης σε σχέση με το προϊόν και την επιχείρηση καθώς και στις διαφημιστικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Παρουσιάσαμε τον τρόπο διαμόρφωσης του διαφημιστικού κειμένου, αλλά και τα τεχνικά μέσα προβολής του διαφημιστικού μηνύματος. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάσαμε τις μεθόδους προσέλκυσης της προσοχής του καταναλωτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία του μάρκετινγκ, προβάλλοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή, αλλά και τη στάση τους απέναντι στη διαφήμιση. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Στρατηγικές μάρκετινγκ el
dc.subject Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου el
dc.subject Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης el
dc.subject Οικονομική κρίση el
dc.title Η σημασία της στρατηγικής μάρκετινγκ και οι τεχνικές πειθούς που χρησιμοποιούνται απο τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μέσω των ΜΜΕ σε περίοδο οικονομικής κρίσης el
dc.title.alternative The importance of marketing strategy and thepersuasion techniques used from businesses in theretail sector throughout mass media during a periodo of financial crisis el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου