Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Υλοποίηση σταδίων κωδικοποίησης ηχητικών σημάτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον matlab

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κούτρας, Αθανάσιος
dc.contributor.author Χριστοπούλου, Ζωή Α.Μ.1241
dc.contributor.author Σακκά, Ελισάβετ Α.Μ.1219
dc.date.accessioned 2017-03-01T08:29:07Z
dc.date.available 2017-03-01T08:29:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4727
dc.description.abstract Τα διαδεδομένα πρότυπα κωδικοποίησης ηχητικής πληροφορίας (π.χ. MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 κλπ) εξασφαλίζουν ικανοποιητική ηχητική ποιότητα σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς παροχής δεδομένων. Ο τρόπος λειτουργίας τους καθώς και ο μεγάλος βαθμός συμπίεσης, εξασφαλίζεται από την ψηφιακή επεξεργασία του σήματος σε προκαθορισμένα στάδια, την ενσωμάτωση βασικών ψυχοακουστικών τεχνικών καθώς και μεθόδων μη απωλεστικής κωδικοποίησης (π.χ. Huffmancoding). Αντικείμενο της εργασίας είναι η υλοποίηση των παραπάνω σταδίων καθώς και η απεικόνιση των εξόδων από τα επιμέρους στάδια, σε κατάλληλη γραφική διεπαφή στο προγραμματιστικό περιβάλλον Matlab. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ψηφιακή επεξεργασία σήματος el
dc.subject Γλώσσα προγραμματισμού Matlab el
dc.title Υλοποίηση σταδίων κωδικοποίησης ηχητικών σημάτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον matlab el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου