Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάλυση καταδυτικής δραστηριότητας στίς ιχθυομονάδες.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Kατσέλης, Γεώργιος.
dc.contributor.author Popita, Adrian Joan.
dc.date.accessioned 2017-03-30T08:40:25Z
dc.date.available 2017-03-30T08:40:25Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4883
dc.description.abstract Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά ο σημαντικός ρόλος του δύτη στην διαδικασία εκτροφής ιχθύων των μονάδων πάχυνσης ανοιχτής θάλασσας. Θα θέλαμε να κινήσουμε τον ενδιαφέρον του αναγνώστη, τονίζοντας τις δυσκολίες του επαγγέλματος, τους κίνδυνους και τις καθημερινές διαδικασίες τις οποίες ο δύτης πρέπει να αντιμετωπίζει καθημερινά γα την επιτυχή ολοκλήρωση του πλάνου κατάδυσης και των σχετικών εργασιών. Βασιζόμενοι σε προϋπηρεσία δέκα ετών στο επάγγελμα του δύτη, από το 2006 έως και σήμερα και στις γνώσεις τις οποίες έχουμε αποκτήσει κατά διάρκεια τις φοίτησής μας στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε και να παρουσιάσουμε χρηστικές πληροφορίες, οποίες να είναι ωφέλιμες για κάθε ενδιαφερόμενο και να αποτελέσουν ένα οδηγό ή ένα βοήθημα στην επαγγελματική πορεία ενός ιχθυολόγου ή ενός δύτη. Θα αναφερθούμε σε σημεία λιγότερο γνωστά από τα συνήθη για ιχθυολόγους, αναλύοντας μερικά στοιχεία και βλέποντας από άλλο πρίσμα τα καθημερινά δρώμενα σε μία ιχθυοκαλλιέργεια. Η πτυχιακή μας εργασία περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σε ότι αφορά την νομοθεσία, τα βήματα εκπαίδευσης, τον εξοπλισμό, τις ασθένειες και τις εργασίες, τις οποίες καλείται να εκτελέσει ο δύτης σε μια μονάδα ιχθυοκλωβών ανοιχτής θάλασσας. Έχουμε σχεδιάσει και παρουσιάσει μονάδα ιχθυοκλωβών με τα διάφορα μέρη της και τις διαδικασίες ελέγχου και επισκευής διχτύων και αγκυροβολίων. Επίσης κάνουμε συγκριτική αναφορά σε σχετική παλαιότερη εργασία (Μαλαισιάδας ,2010) στην οποία είχε γίνει εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου των κύριων καταδυτικών δραστηριοτήτων στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες. Στο τελευταίο και ίσως στο σημαντικότερο μέρος της πτυχιακής μας εργασία , αναλύεται το κόστος ενός καταδυτικού συνεργείου για μονάδα ιχθυοπαραγωγής. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ιχθυομονάδες, Ελληνικές - Εκπαίδευση δυτών. el
dc.subject Κατάδυση - Θεσμικό και Νομοθετικό πλαίσιο - Ελλάδα. el
dc.title Ανάλυση καταδυτικής δραστηριότητας στίς ιχθυομονάδες. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου