Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

" Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου και μέθοδοι εκτίμησης - αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών."

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παπασωτηρόπουλος, Βασίλειος.
dc.contributor.author Παππά, Χριστίνα.
dc.date.accessioned 2017-03-30T11:01:56Z
dc.date.available 2017-03-30T11:01:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4889
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου και μέθοδοι εκτίμησης - αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών» εκπονήθηκε από την Παππά Χριστίνα που φοιτήτρια του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, στο πρώτο κεφάλαιο βλέπουμε την πορεία του σπόρου στο πέρασμα των χρόνων και τη σημαντικότητα της καλής ποιότητάς του αλλά και της σωστής σποράς. Επίσης αναλύεται η δομή και η σύσταση του σπόρου. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην σποροπαραγωγή και τις τεχνικές που έχουν επικρατήσει στη διαλογή και τη διατήρηση του σπόρου. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι νομοθεσίες που υφίστανται για την διακίνηση των σπόρων. Συνοπτικά παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του σπόρου, η διαδικασία της σποράς, η ανάπτυξη του σπόρου και κυρίως η νομοθεσία που πρέπει να πληροί και να υφίσταται κάθε σπόρος, που διατίθεται στην αγορά προς πώληση και προς χρήση, με σκοπό την καλή συνέχιση της παραγωγής προϊόντων με ίδια ή και καλύτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Κλείνοντας, αναλύεται η σημασία της καλής ποιότητας σπόρου στην αύξηση του γεωργικού και κατ’ επέκταση του εθνικού εισοδήματος. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Λαχανικά - Σπόροι - Καλλιέργεια. el
dc.subject Σπόροι - Νόμοι και Νομοθεσία - Ελλάδα. el
dc.title " Παραγωγή πιστοποιημένου σπόρου και μέθοδοι εκτίμησης - αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών." el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου