Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Πρόσφατες υποβολές

 • Ντόνετς, Αναστασία Α.Μ. 16213 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020)
  Σε αυτή την Πτυχιακή Εργασία θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι η διαχείριση των κερδών και με ποιους τρόπους οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε αυτή. Θα δούμε με ποιους τρόπους αντιμετωπίζεται το ‘μαγείρεμα’ των ...
 • Φακιόλας, Χρήστος (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που υλοποιήθηκε. Τα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζουν τόσο την ανάλυση του πληροφοριακού συστήματος όσο και ...
 • Μακρής, Γεώργιος Α.Μ. 14195 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Το Λειτουργικό σύστημα Ms Windows Server 2012 αναπτύχθηκε από την εταιρεία Microsoft και αποτελεί το λειτουργικό σύστημα ενός διακομιστή όπου μπορεί να προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε ένα ιδιωτικό δίκτυο μιας ...
 • Αφενδράς, Αλέξανδρος Α.Μ. 15046 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η εργασία που ακολουθεί, αναφέρεται στον προγραμματισμό της γλώσσας Python και αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά στατιστικά και η ιστορία των γλωσσών προγραμματισμού, αντίστοιχα στο ...
 • Μετεμέτης, Παναγιώτης Α.Μ.16178 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Στη συγκεκριμένη εργασία, ενεργούμε με στόχο να συνοψίσουμε μια επισκόπηση της ακαδημαϊκής έρευνας σε ό,τι έχει να κάνει με τις αμοιβές απόδοσης και διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, προκειμένου ...
 • Γούναρης, Αργύριος Α.Μ. 15012; Πετσίνης, Άγγελος Α.Μ. 15147 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η παρούσα μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας με θέμα «Μορφές Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Η περίπτωση των κοινωνικών παντοπωλείων και των κοινωνικών φροντιστηρίων στην Ελλάδα» και έχει ως στόχο τη μελέτη των δομών ...
 • Διαμαντοπούλου, Βασιλική; Φάκα, Παναγιώτα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα ο: «Αναβαλλόμενος Φόρος σύμφωνα με τα ΕΛΠ και την Φορολογία Εισοδήματος» αναλύεται ως εξής: Αρχικά καταγράφονται εισαγωγικά στοιχεία για τον φόρο και την φορολογία, όπως η φορολογική ...
 • Ζήσης, Βλάσιος Α.Μ. 16398; Δημητρακόπουλος, Δημήτριος Α.Μ.16062 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Ο όρος «πολιτική μερισμάτων» αναφέρεται στην πρακτική που ακολουθεί η διοίκηση για τη λήψη αποφάσεων πληρωμής μερισμάτων ή, με άλλα λόγια, το μέγεθος και τη συχνότητα του διαμοιρασμού μετρητών κατά την διάρκεια του χρόνου ...
 • Πλώτας, Γεώργιος (2019)
  Στις μέρες μας, ο τουρισμός έχει μεγάλη σημασία για την Ελλάδα (Ολυμπία Γιουρουκέλη, 2015) και ακόμα μεγαλύτερη για τα νησιά. Η μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό είναι υψηλής σημασίας από μόνη της. Στα ...
 • Σουλιώτη, Δήμητρα Α.Μ. 15536 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η λέξη ενδυμασία εννοούμε το σύνολο των ενδυμάτων και αξεσουάρ που απαρτίζουν την εξωτερική εμφάνιση του κάθε ανθρώπου. Ο όρος ένδυμα καλύπτει όχι μόνο τα ενδύματα άλλα και κάθε αντικείμενο που καλύπτει τις ανάγκες της ...
 • Μπαντέλα, Δήμητρα Α.Μ.15952 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η κλιματική αλλαγή αφορά τις αλλαγές που προκύπτουν από την υπέρμετρη αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Σχετίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, το λιώσιμο των πάγων, την ξηρασία και τις ...
 • Βλάχος, Ιωάννης Α.Μ. 14732 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό την κατανόηση μερικών βασικών λειτουργιών του προγράμματος Game Maker Studio της Εταιρίας Yoyo Game και έχει ως θέμα την δημιουργία παιχνιδιών. Στόχος τη πτυχιακής αυτής ...
 • Joomla 
  Καββαθάς, Λεωνίδας; Κουσαρίδας, Βασίλης; Τσερπέλη, Αλεξάνδρα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2018)
  Στις σελίδες που θα ακολουθούσουν για την πτυχιακή μας εργασία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα joomla ,που μας βοηθά στην καθημερινότητα μας για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε ιστοσελίδες και forum . Παρακάτω θα αναγραφούν ...
 • Φωτοπούλου, Γεωργία (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η συγκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενημερωτικού ιστοτόπου με κύριο αντικείμενο και σκοπό την πλήρη ενημέρωση του ηλεκτρονικού αναγνώστη, την ενημέρωση του για την σχολές χορού που ...
 • Βασιλικοπούλου, Αναστασία; Θωμοπούλου, Παναγιώτα-Νότα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Στην πτυχιακή εργασία με τίτλο «Μια Μουσειολογική πρόταση, εκθεσιακού σχεδιασμού για την παρουσίαση του προσφυγικού ζητήματος», αρχικά γίνεται αναφορά στις απαρχές του εμφυλίου πολέμου, της Συρίας και ακολουθεί ιστορική ...
 • Καραμπέτσου, Ασημίνα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η εργασία αυτή στόχο έχει να παρουσιάσει την έννοια της πολιτιστικής αναπαράστασης και τη σημασία της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του παραδείγματος του Μουσείου της Ακρόπολης. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή ...
 • Τσάτσαρη, Μαρία (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Η λέξη μουσείο παραπέμπει στον χώρο στον οποίο ένας επισκέπτης μπορεί να δει έργα τέχνης. Ο ρόλος των μουσείων είναι εκπαιδευτικός, κοινωνικός και ψυχαγωγικός. Η δομή και η οργάνωση τους αποτελείται από τον Διευθυντή, τους ...
 • Κρατημένου, Ασημίνα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Βασικό αντικείμενο αυτής της εργασίας όπως μαρτυρά και ο τίτλος της είναι η ανάλυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και το πώς γίνονται εργαλείο για την ανάπτυξη της περιφέρειας και της οικονομίας. Συγκεκριμένα επηλέχθηκε ...
 • Ζήκας, Βασίλης; Καραγεώργος, Νικόλαος (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  H συνεισφορά της Ελλάδας στο πολιτισμικό γίγνεσθαι σε συνδυασμό με το ότι η συμμετοχή της στο Β Παγκόσμιο πόλεμο αποτελεί ένα μακρινό αλλά όχι ξεχασμένο παρελθόν, την καθιστούν ίσως τον απόλυτο "μάρτυρα" των παρελκόμενων ...
 • Οικονόμου, Μαριάννα (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Παρότι η Ελλάδα δεν διαθέτει πολλά Μουσεία είναι σημαντικό να προάγει και μέσω της Μουσειοπαιδαγωγικής τον πολιτισμό της και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, ώστε να καλλιεργηθούν σωστά σε όλους τους τομείς. Είναι γεγονός ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds