Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε φυλακισμένους

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βίτσα, Αριστέα
dc.contributor.author Αθανασοπούλου, Παρασκευή
dc.date.accessioned 2017-05-26T09:24:30Z
dc.date.available 2017-05-26T09:24:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5427
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να μελετήσει και να αναλύσει τις απόψεις και στάσεις των κρατουμένων στην Κλειστή Φυλακή της Πάτρας σχετικά με την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας. Στην έρευνα πήραν μέρος 76 κρατούμενοι, γνωρίζοντες την Ελληνική γλώσσα, στους οποίους μετά από έγκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς επίσης και από την Κοινωνική Υπηρεσία της φυλακής, χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια έρευνας τα οποία αναλύθηκαν σύμφωνα με τις ποσοτικές μεθόδους έρευνας, μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS 20. Από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 1) Η παρουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στη φυλακή της Πάτρας κρίνεται ως πολύ χαμηλή και μη επαρκής 2) Οι κρατούμενοι, στην πλειοψηφία τους, δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας πριν τον εγκλεισμό τους, αλλά είτε παρουσίασαν προβλήματα μετά τον εγκλεισμό τους (κυρίως κατάθλιψη), είτε εντάθηκαν τα ήδη υπάρχοντα 3) Οι περισσότεροι κρατούμενοι δεν έχουν ανάγκη κάποιας φαρμακευτικής αγωγής και νοσηλευτικής φροντίδας, ωστόσο όσοι έχουν ανάγκη για νοσηλευτική φροντίδα, αυτή κυρίως εντοπίζεται σε έλεγχο λήψης φαρμάκων, μέτρηση πίεσης και σακχάρου καθώς επίσης καθαριότητα και υγιεινή 4) Οι κρατούμενοι θεωρούν πως παρεχόμενη ιατρική και νοσηλευτική βοήθεια στη φυλακή της Πάτρας είναι πολύ χαμηλή, ενώ ο ρόλος του νοσηλευτή είναι αδιάφορος. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Φυλακές el
dc.subject Νοσηλευτική φροντίδα el
dc.title Παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε φυλακισμένους el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου