Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αναπηρία και απασχόληση στην ελληνική αγορά εργασίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κλωνή, Παναγιώτα
dc.contributor.author Κικέρη, Βασιλική
dc.contributor.author Γκόγκα, Ελένη
dc.date.accessioned 2017-06-12T07:45:34Z
dc.date.available 2017-06-12T07:45:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5611
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την εργασία τω ατόμων με αναπηρία στη σύγχρονη Ελλάδα. Για την ολοκλήρωσή της πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση και ερευνητική διαδικασία μέσω ερωτηματολογίου σε κοινωνικούς λειτουργούς σχετικά με την άποψη τους για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο προσδιορισμός της αναπηρίας η ιστορική αναδρομή της και η προέλευση της αναπηρίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζονται τα είδη της αναπηρίας και ο διαχωρισμός τους σε νοητική, κινητική, μαθησιακές διαταραχές, ακουστική αναπηρία και ψυχικά πάσχοντες Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η εκπαίδευση και η εργασία των ατόμων με αναπηρία. Προσδιορίζεται η τηλεργασία, η ελεύθερη αγορά εργασίας, οι κοινωνικού συνεταιρισμοί και η κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στα άτομα με αναπηρία. Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού επίσης παρουσιάζεται σε σχέση με τα κέντρα διαφοροδιάγνωσης, τα ειδικά σχολεία, τα ΕΕΕΚ, τα ΤΕΕ και τα ΕΔΕΑΥ. Στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάζεται και ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στο ΚΕΔΔΥ, στα ειδικά σχολεία, στα ΕΔΕΑΥ καθώς και οι υποστηρικτικές δομές στη Δυτική Ελλάδα. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε και στο έκτο κεφάλαιο τα αποτελέσματα της έρευνας και η στατιστική ανάλυση.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Άτομα με αναπηρία el
dc.subject Εργασία el
dc.title Αναπηρία και απασχόληση στην ελληνική αγορά εργασίας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου