Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Κλίμακες αξιολόγησης αδρής κινητικότητας και καθημερινών δραστηριοτήτων σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπανιά, Θεοφανή
dc.contributor.author Δίπλαρη, Αθηνά Α.Μ. 1784
dc.date.accessioned 2017-06-15T05:08:21Z
dc.date.available 2017-06-15T05:08:21Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5646
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την αξιολόγηση αδρής κινητικότητας και καθημερινών δραστηριοτήτων σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση με τη βοήθεια φυσικά ορισμένων κλιμάκων αξιολόγησης. Αρχικά, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της εγκεφαλικής παράλυσης και ορισμένων βασικών εννοιών της όπως είναι ο ορισμός της. Γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή, ενώ καταγράφονται τα αίτια της , η επιδημιολογία της, καθώς και οι βασικότερες μέθοδοι για την αποκατάστασή της. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της αδρής κινητικότητας και περιγράφονται αναλυτικά οι τρόποι και τα μέσα με τα οποία μπορούν να βοηθηθούν τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση στην καθημερινή τους ζωή. Η ανάλυση των εννοιών της αδρής κινητικότητας και των καθημερινών δραστηριοτήτων θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα των κλιμάκων αξιολόγησής τους. Έπειτα, αναλύεται η γενικότερη έννοια της αξιολόγησης με αναφορές στην εξωδεκτική αισθητικότητα, στην αξιολόγηση μηχανισμών στάσης και κινητικής λειτουργίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι περισσότερο γνωστές και ευρέως αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα, κλίμακες αξιολόγησης τόσο της αδρής κινητικότητας όσο και των καθημερινών δραστηριοτήτων. Ακόμη, αναφέρονται τα αποτελέσματα των πιο σημαντικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν στοχεύοντας στην ανάδειξη των πιο έγκυρων και αξιόπιστων κλιμάκων αξιολόγησης, καθώς και το συμπέρασμα της πτυχιακής εργασίας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Εγκεφαλική παράλυση el
dc.subject Αδρή κινητικότητα el
dc.subject Παιδιά el
dc.subject Κλίμακες αξιολόγησης el
dc.title Κλίμακες αξιολόγησης αδρής κινητικότητας και καθημερινών δραστηριοτήτων σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου