Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας

 

Πρόσφατες υποβολές

 • Καζάκου, Ελένη Α.Μ.245; Μήτσο, Γεωργίτσα Α.Μ.147 (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019)
  Η χρήση των laser στην οπτική-οπτομετρία αποτελεί σήμερα την πιο σύγχρονη μέθοδο χειρουργικών επεμβάσεων. Ειδικότερα η χρήση των laser στην οφθαλμολογία έχει φέρει μεγάλη επανάσταση στην διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ...
 • Μιχαλάτος, Ευαγγελινός (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2019)
  Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα γίνει μια εν τω βάθει ανατομική ανάλυση του οφθαλμού. Από τι αποτελείται το πρόσθιο και το οπίσθιο ημιμόριο στα οποία χωρίζεται αλλά και με ποιον τρόπο λειτουργεί. Στο δεύτερο κεφάλαιο ...
 • Αποστόλου, Στέλλα Χριστίνα (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2018)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την εφαρμογή των λέιζερ στην επιστήμη της οφθαλμολογίας και της παιδιατρικής. Για την ενδελεχή ανασκόπηση του εν λόγω θέματος κρίνεται αρχικά αναγκαία η αναφορά στην φυσιολογία ...
 • Πετροπούλου, Ιωάννα Α.Μ.668; Νταουντάκη, Κυριακή Α.Μ. 659 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2018)
  Η εργασία έχει θέμα την Οπτική Τομογραφία Συνοχής στις οφθαλμολογικές παθήσεις. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να διερευνηθεί η έννοια της οπτικής τομογραφίας συνοχής και να γίνει αναφορά στις οφθαλμολογικές παθήσεις που ...
 • Τσαντεκίδου, Ρουδάμα Α.Μ. 648; Βούρκου, Μιράντα Α.Μ. 635 (2018)
  Η πληροφορική είναι η επιστήμη που ερευνά την κωδικοποίηση τη διαχείριση και τη μετάδοση συμβολικών αναπαραστάσεων πληροφοριών.Εξετάζει τη σχεδίαση την υλοποίηση και τη βελτιστοποίηση αυτοματοποιημένων διατάξεων, συσκευών, ...
 • ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Μ. 601 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική είναι τα βοηθήματα χαμηλής όρασης και ο ρόλος του οπτικού οπτομέτρη στην διάγνωση της πάθησης των οφθαλμών. Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ανατομία ...
 • Νικοπούλου, Ελευθερία Α.Μ. 657 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
 • Τζουτζούκης, Νικόλαος Α.Μ. 557; Σαλιχάϊ, Αρμπιόν Α.Μ. 224 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Μια επισκόπηση των οπτικών ιδιοτήτων που αφορούν σε βιολογικούς ιστούς, συνοψίζει τη συμπεριφορά ενός ιστού όταν σκεδάζει ή απορροφά ακτινοβολία διαφόρων μηκών κύματος. Παρουσιάζονται φόρμουλες για την περιγραφή των οπτικών ...
 • Αποστολάκης, Νικόλαος Α.Μ. 600; Δριβάκος, Στυλιανός Α.Μ. 701; Ξυλούρης, Απόστολος Α.Μ. 700 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Η εργασία αναφέρεται στην ακτίνα καμπυλότητας και στην διαθλαστική δύναμη στους φακούς επαφής και στον κερατοειδή. Το πρώτο κεφάλαιο αναλύει τα χαρακτηριστικά αυτά στον κερατοειδή, στον φακό επαφής και την συσχέτισή ...
 • Θεοδωροπούλου, Κωνσταντίνα Α.Μ. 665; Τράσα, Ιωάννα Α.Μ. 556 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Η πτυχιακή αυτή εργασία πραγματεύεται την εφαρμογή λέιζερ για την θεραπεία οφθαλμολογικών παθήσεων. Αρχικά αναλύεται ο οφθαλμός και η ανατομία του. Ύστερα γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο λέιζερ. Πως ξεκίνησε, ποια ...
 • Λίλη, Ιωάννα (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
 • Κούτσιου, Ειρηναίος Α.Μ. 711 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι ο μεταβολισμός και η βιομετατροπή των φαρμάκων στον οφθαλμό στην οποία γίνεται και η αναφορά. Ο μεταβολισμός και η βιομετατροπή των φαρμάκων στον οφθαλμό είναι η ικανότητα όπου ξενοφοβικές ...
 • Γκέκας, Δημήτρης Α.Μ. 627; Σαρίκας, Αλέξανδρος (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Η πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την έννοια και τις εφαρμογές της εικονικής πραγματικότητας. Αυτός ο όρος αποτελεί την ψευδαίσθηση της συμμετοχής σε ένα συνθετικό περιβάλλον αντί για την εξωτερική ενός τέτοιου περιβάλλοντος. ...
 • Ανδρέου, Γαρυφαλλιά Α.Μ. 586; Χαλίλη, Κλαούντια Α.Μ. 574 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2016)
  Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε το πώς αλληλεπιδρά το φως με τους βιολογικούς ιστούς. Στο πρώτο κεφάλαιο θα κάνουμε μια επισκόπηση στις γενικές ιδιότητες του φωτός, ώστε στην πορεία να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε στο κυρίως ...
 • Χαραλαμπόπουλος, Κωνσταντίνος Α.Μ. 682; Ζώη, Ελένη Α.Μ. 617 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Η θεματική ενότητα της πτυχιακής αφορά εξέτασης με τη βοήθεια οπτοτύπου, αλλά με την χρήση την υπόδειξη του διαθλαστικού προβλήματος του ασθενούς με έναν διαφορετικό τρόπο, πέραν της υποκειμενικής κερατόμετρου δηλαδή με ...
 • Καλαϊτζίδης, Στέφανος Γ. Α.Μ. 515; Μυλωναδάκης, Παντελεήμων Α. Α.Μ. 537 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Παρά το γεγονός ότι το ορατό τμήμα του φωτός είναι ζωτικής σημασίας, η υπεριώδης ακτινοβολία και ειδικά η συγκέντρωση στον οφθαλμό των περιφερικών ακτινών ευθύνονται για οφθαλμικές βλάβες και φωτοτοξικούς τραυματισμούς στα ...
 • Χανιώτη, Βαρβάρα Α.Μ. 622; Ηλιοπούλου, Αντωνία Α.Μ. 463 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
 • Μαυραγάνη, Ελένη Α.Μ. 644; Φιτανίδου, Χρυσάνθη Α.Μ. 679 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Στο κομμάτι της πτυχιακής εργασίας το οποίο ακολουθεί έχει ερευνηθεί και μετρηθεί το σφάλμα του αυτόματου διαθλασίμετρου σε σύγκριση με την διαδικασία της υποκειμενικής εξέτασης. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια ...
 • Σπάχο, Τζένη Α.Μ. 672; Σαλτσάι, Ίντα Α.Μ. 671; Γεωργίου, Λουκία Α.Μ. 696 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετήθηκε η έννοια του Vision Training (VT), και όλοι οι τομείς που σχετίζεται αλλά και απαρτίζεται το Vision Training. Από την αρχή μίας οπτικής δυσλειτουργίας, πώς διαγιγνώσκεται και ...
 • Γιώγου, Φωτεινή Α.Μ. 584 (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017)
  Η εργασία αυτή αναφέρεται στην οπτομετρία, στις διαθλάσεις και στις μετρήσεις που πραγματοποιούνται στα οπτικά καταστήματα από οπτομέτρες της χώρας μας. Στα πλαίσια της εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε καταστήματα ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds