Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καρακίτσος, Γεώργιος
dc.contributor.author Παπαδημητροπούλου, Ευαγγελία
dc.date.accessioned 2017-07-07T06:31:43Z
dc.date.available 2017-07-07T06:31:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5713
dc.description.abstract Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία γίνεται αναφορά η ιστορική αναδρομή του animation, οι τεχνικές, οι εφαρμογές, τα στάδια παραγωγής και ο τρόπος δημιουργίας ενός σύντομου βίντεο 2d computer animation. Η δημιουργία των γραφικών έγινε με τη χρήση προγραμμάτων Adobe Illustrator CS6 και Adobe After effects CS6. Στη συνέχεια θα δοθεί κίνηση με το πρόγραμμα After Effects. Θα ακολουθήσει μια περιγραφή των βημάτων για την δημιουργία κάποιων κύριων σκηνών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Animation el
dc.title Animation el
dc.title.alternative Ιστορική αναδρομή, παρουσίαση ενός σύντομου animation σε after effects, με την αναλυτική επεξήγηση των σταδίων δημιουργίας του el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου