Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ηλεκτρονικό μητρώο δεσμεύσεων δημόσιας μονάδας υγείας (αρχιτεκτονική, διεπαφές, διασυνδέσεις)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φωτεινόπουλος, Μιχάλης
dc.contributor.author Σαλαούνης, Γεράσιμος
dc.contributor.author Ροδοπούλου, Μαγλαληνή
dc.contributor.author Μπράλιος, Βασίλειος
dc.date.accessioned 2017-07-25T07:24:19Z
dc.date.available 2017-07-25T07:24:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5792
dc.description.abstract Οι σύγχρονες απαιτήσεις και η ανάγκη για εκσυγχρονισμό των λογιστικών καταστάσεων και της λογιστικής απεικόνισης των μονάδων υγείας, απαιτεί τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών Συστημάτων που συνδέουν την πληροφορία στα διάφορα τμήματα του οργανισμού, αξιοποιούν τη γνώση και τη διαχέουν στους υπευθύνους και πληροφορούν τη διοίκηση όσον αφορά τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία του οργανισμού. Η υιοθέτηση των πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί μια αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια και το κράτος το έχει κατανοήσει, υποχρεώνοντας τις νοσοκομειακές μονάδες υγείας της χώρας, να τα εφαρμόσουν. Έτσι, θα μπορέσουν να μειώσουν τα κόστη διαχείρισης των λογιστικών τους στοιχείων και να κάνουν εξοικονόμηση χρηματικών πόρων χωρίς περιττές σπατάλες. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αφορά την περιγραφή και παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Δεσμεύσεων που εφαρμόζεται πλέον στις νοσοκομειακές μονάδες υγείας της χώρας. Εξετάστηκε η μελέτη περίπτωσης του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης που υιοθέτησε μια τέτοια εφαρμογή και γίνεται εκτενής περιγραφή στοιχείων και υποσυστημάτων που αφορούν τόσο τους χρήστες όσο και την ίδια την λειτουργικότητα του συστήματος με παραμέτρους όπως η ευκολία χρήσης, η φιλικότητα ως προς το χρήστη, η διεπαφή χρήστη-υπολογιστή, η διασύνδεση δεδομένων και πληροφοριών, ο τρόπος αξιοποίησης τους, και η αλλαγή λογιστικής διαχείρισης σε σχέση με πριν. Η εργασία μας έδειξε ότι η υιοθέτηση της εφαρμογής του Μητρώου Δεσμεύσεων στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, διευκόλυνε την ροή της εργασίας, αυτοματοποίησε τις διαδικασίες και τις καθημερινές λειτουργίες του ενώ το σημαντικότερο, είναι η εξοικονόμηση χρηματικών πόρων και ο έλεγχος του προϋπολογισμού και των δαπανών ενώ παράλληλα μείωσε και τα λάθη που ενδεχομένως γινόταν πριν τη χρήση του. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Μονάδες υγείας el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.title Ηλεκτρονικό μητρώο δεσμεύσεων δημόσιας μονάδας υγείας (αρχιτεκτονική, διεπαφές, διασυνδέσεις) el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου