Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ψυχική υγεία εφήβων στα σύγχρονα αστικά κέντρα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Δρίτσας, Ιωάννης
dc.contributor.author Κανελλοπούλου, Νικολίτσα
dc.contributor.author Λιώλη, Χριστίνα
dc.date.accessioned 2017-09-06T06:37:19Z
dc.date.available 2017-09-06T06:37:19Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5816
dc.description.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται διερεύνηση στις διάφορες ψυχικές διαταραχές, οι οποίες ενδέχεται να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κατά την διάρκεια της εφηβικής ηλικίας, καθώς και πως επηρεάζεται η ψυχική ευεξία των νέων στις σύγχρονες κοινωνίες. Η εφηβεία περιγράφεται ως ένα στάδιο σοβαρών εσωτερικών και εξωτερικών αλλαγών. Οι νέοι επιδιώκουν να αντιληφθούν τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα, στην νόηση, στις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικότερα στην ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση. Βασιζόμενοι στην βιβλιογραφική ανασκόπηση αντιλαμβανόμαστε πως η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα απασχόλησε πολλούς θεωρητικούς ειδήμονες, οι οποίοι επιχείρησαν να ανακαλύψουν τα γενεσιουργά αίτια των εσωτερικών και εξωτερικών αλλαγών που συντελούνται κατά την πάροδο της εφηβείας. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της πτυχιακής εργασίας είναι ορατό το γεγονός πως η βιοψυχοκοινωνική ανάπτυξη του νέου επηρεάζεται δραματικά από τις επιδράσεις που ασκούν διάφοροι εξωγενείς παράγοντες. Το σχολείο και η οικογένεια, ως τα πρώτα μέσα κοινωνικοποίησης, κρίνονται ιδιαίτεροι σημαντικοί, για την ψυχική υγεία των νέων, οι οποίοι συμβάλουν στην διαμόρφωση της ταυτότητας και της αντίληψης του «Εγώ» του εφήβου. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, όπου τα σύγχρονα αστικά κέντρα υποφέρουν από την οικονομική ύφεση, επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική κατάσταση των ανθρώπων. Οι οικογενειακές και οι φιλικές σχέσεις αλλοιώνονται και το κάθε άτομο κλείνεται στον «μικρόκοσμό» του και στα δικά του προβλήματα, αδιαφορώντας για τον συνάνθρωπό του. Ως φυσικό επακόλουθο, δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη η πληθυσμιακή ομάδα των εφήβων, η οποία κρίνεται από την φύση της ως «ευάλωτη». Γι’ αυτό τον λόγο, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις ψυχικών διαταραχών, το οικογενειακό και κυρίως το σχολικό περιβάλλον, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην επίλυση ζητημάτων ψυχικής υγείας. Το θεωρητικό μέρος της πτυχιακής μας εργασίας, ολοκληρώνεται με την καταγραφή ορισμένων κρατικών, ιδιωτικών και Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων, που συμβάλουν στην προάσπιση της υγείας των νέων. Ενώ, αναφέρονται διάφοροι προληπτικοί τρόποι αντιμετώπισης και μείωσης του συγκεκριμένου ζητήματος που μελετάται. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται από το ερευνητικό μέρος, κατά το οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάφορα σχολεία της Πάτρας. Συμπερασματικά μέσα από την ανάλυση, καταλήγουμε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν κάποια είδη ψυχικών διαταραχών, αλλά δυσκολεύονται να τα αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το μεγαλύτερο μέρος των καθηγητών, που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, ισχυρίστηκαν πως η εκπαίδευσή τους ήταν ιδιαίτερα ελλιπής, όσο αναφορά την αναγνώριση, καθώς και την αντιμετώπιση διάφορων ψυχικών διαταραχών. Αντιθέτως, είναι ορατή η προσπάθειά των ίδιων των εκπαιδευτικών, να μορφώνονται και να εξελίσσονται συνεχώς, μέσω διάφορων σεμιναρίων και άλλων επιμορφωτικών δράσεων, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της εκπαίδευσή τους, σε ζητήματα διαχείρισης ψυχικά διαταραγμένων εφήβων. Λέξεις – κλειδιά: Εφηβεία, Ψυχική Υγεία, Σύγχρονα Αστικά Κέντρα, Εκπαίδευση el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εφηβεία el
dc.subject Ψυχική υγεία el
dc.subject Αστικά Κέντρα el
dc.subject Εκπαίδευση el
dc.title Ψυχική υγεία εφήβων στα σύγχρονα αστικά κέντρα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου