Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα στη σύγχρονη Ελλάδα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Φωτεινόπουλος, Μιχαήλ
dc.contributor.author Καβαλιέρου, Μαρία Α.Μ 10173
dc.contributor.author Τσέρτου, Βασιλική- Παναγιώτα Α.Μ.10022
dc.date.accessioned 2017-09-15T07:38:01Z
dc.date.available 2017-09-15T07:38:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5827
dc.description.abstract Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία έτη ,καθώς επίσης και η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών αγορών, είναι ένας από τους λόγους , που αναγκάζουν την κάθε επιχείρηση ή οργανισμό , να εξοπλισθεί με διάφορα πληροφοριακά συστήματα, που την βοηθούν στην λήψη πληροφοριών, στην παρακολούθηση και διαχείριση αυτών των πληροφοριών , καθώς επίσης και στην σωστή λήψη των αποφάσεων , για την βιωσιμότητα και ανάπτυξή της . Τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα, αποτελούν δίκτυα επικοινωνίας της ίδιας της επιχείρησης με το εσωτερικό της , καθώς επίσης και για την ανταλλαγή και άντληση πληροφοριών με άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Ο συντονισμός και η διεύθυνση των ενεργειών της διοίκησης , καθώς και ο έλεγχος, και η αξιοποίηση της κάθε πληροφορίας, επιτυγχάνονται ποιο σύντομα και με μεγαλύτερη ασφάλεια , με την βοήθεια των διαφόρων πληροφοριακών συστημάτων . Υπάρχουν διάφορες αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων , που συλλέγουν , επεξεργάζονται , αποθηκεύουν , αναλύουν και διανέμουν διάφορες πληροφορίες που αφορούν την επιχείρηση ή τον οργανισμό , για την υλοποίηση κάποιου συγκεκριμένου σκοπού. Οι απαιτήσεις ενός εξελισσόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος , φέρνουν τις επιχειρήσεις αντιμέτωπες με μια σειρά επιχειρηματικών κινδύνων ,αναγκάζοντάς τες να μεταλλάσσονται και να προσαρμόζονται, με την βοήθεια των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων. . el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα el
dc.title Λογιστικά πληροφοριακά συστήματα στη σύγχρονη Ελλάδα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου