Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κούτρας, Αθανάσιος
dc.contributor.author Ιωαννίδου, Ειρήνη
dc.date.accessioned 2017-09-21T08:01:49Z
dc.date.available 2017-09-21T08:01:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5861
dc.description.abstract Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αποτίμηση των πιθανών διαφορών στις καταγραφές ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος (ΗΕΓ) κατά τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών (video-games) και η πιθανή συσχέτιση τους με διαφορετικά κριτήρια. Στην εργασία χρησιμοποιήθηκε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο το οποίο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η τρέχουσα υποκειμενική ψυχοσωματική κατάσταση επιδρά στη συχνότητα των εγκεφαλικών σημάτων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας (κεφάλαια 1 και 2) γίνεται µια συνοπτική αναφορά σε θέματα σχετικά µε τον ανθρώπινο εγκέφαλο, το εγκεφαλογράφημα, καθώς και τη ψηφιακή επεξεργασία βιολογικών σημάτων. Παρουσιάζονται στοιχεία φυσιολογίας και η επίδραση που αυτή έχει στις καταγραφές. Γίνεται αναφορά στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και τον τρόπο που παράγεται από την ηλεκτρική δραστηριότητα των νευρώνων και δίνονται βασικά στοιχεία για τον τρόπο καταγραφής, ανάλυσης και επεξεργασίας του, ως βιο-σήμα. Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται η πειραματική διαδικασία καθώς και η μετρική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε, ενώ γίνεται και παρουσίαση της επεξεργασίας των μετρήσεων µέσω του EEGlab αλλά και της εφαρμογής του αλγορίθμου με χρήση της Matlab. Τέλος, στο κεφάλαιο με τίτλο "Συμπεράσματα" παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της επεξεργασίας καθώς επίσης και τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές επεκτάσεις της εργασίας αυτής. Το κείμενο ολοκληρώνεται με την παράθεση της λίστας βιβλιογραφικών αναφορών αλλά και δύο συμπληρωματικών παραρτημάτων. Ενός παραρτήματος (1) που περιγράφει τους τελικούς αλγορίθμους που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση και σύγκριση των καταγραφών της πειραματικής διαδικασίας, και ενός παραρτήματος (2) που περιλαμβάνει τα προφίλ (ηλικία, φύλλο και πρότερη σχέση με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια) των εξεταζόμενων υποκειμένων καθώς και το έντυπο συναίνεσης που κλήθηκαν οι ανωτέρω να υπογράψουν. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα el
dc.subject Ηλεκτρονικά παιχνίδια el
dc.subject Ψηφιακή επεξεργασία σήματος el
dc.title Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας σήματος el
dc.title.alternative Εφαρμογή στην ανάλυση σημάτων εγκεφάλου el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου