Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Συγκριτική μελέτη ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού.Τεχνικά χαρακτηριστικά και αναλύσεις κόστους μεταξύ τοπικών φραγμάτων στην Δυτική Ελλάδα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΣΚΟΥΡΑΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ
dc.contributor.author ΣΤΡΟΥΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
dc.date.accessioned 2017-10-11T07:26:39Z
dc.date.available 2017-10-11T07:26:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5954
dc.description.abstract Aντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι μια συγκριτική μελέτη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το φράγμα του Γλαύκου και το φράγμα Πείρου – Παράπειρου στην περιοχή της Πάτρας. Πιο συγκεκριμένα η εργασία αναλύεται ως ακολούθως: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην υδροηλεκτρική ενέργεια και στα μέρη που απαρτίζουν ένα φράγμα. Περιγράφονται τα τμήματα που αποτελούν όλο το έργο ενός φράγματος ενώ στο τέλος του κεφαλαίου δίνονται και κάποια στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών έργων στην παραγωγή ενέργειας τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και ειδικότερα για τον Ελλαδικό χώρο. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη μελέτη της εγκατάστασης και στα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί συνολικά η μελέτη σκοπιμότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του φράγματος του ποταμού Γλαύκου ο οποίος χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Δίνονται λεπτομέρειες αναφορικά με τις μονάδες και τα χαρακτηριστικά των υδροστροβίλων που είναι εγκατεστημένοι. Οι μονάδες των υδροστροβίλων είναι η καρδιά του υδροηλεκτρικού έργου και τα κριτήρια επιλογής τους καθορίζουν αποφασιστικά τις δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των υδροστροβίλων, δίνονται τα κύρια μέρη που απαρτίζουν τις μονάδες που χρησιμοποιούνται στο φράγμα του Γλαύκου. Τα στοιχεία αυτά θα είναι πολύ χρήσιμα σε επόμενο βήμα της εργασίας κατά την επιλογή υδροστροβίλων για το φράγμα του Αστερίου στο σενάριο που στο μέλλον χρησιμοποιηθεί για ηλεκτροπαραγωγή. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνονται τα στοιχεία του φράγματος Αστερίου. Δίνονται πληροφορίες τόσο για την τοποθεσία όπως και χαρακτηριστικά που θα χρησιμοποιηθούν ως είσοδοι στη μελέτη ηλεκτροπαραγωγής από αυτό το φράγμα. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υδροηλεκτρικών έργων, ο τρόπος που επεμβαίνουν στο φυσικό περιβάλλον και που πιθανόν το διαταράσσουν και προτείνονται τρόποι βελτίωσης και άμβλυνσης των αρνητικών επιπτώσεων.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας el
dc.subject Φράγματα el
dc.subject Υδροηλεκτρική ενέργεια el
dc.subject Υδροστρόβιλοι el
dc.title Συγκριτική μελέτη ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού.Τεχνικά χαρακτηριστικά και αναλύσεις κόστους μεταξύ τοπικών φραγμάτων στην Δυτική Ελλάδα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου