Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Συστήματα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών σε Μ.Ε.Θ.- Νοσηλευτικές παρεμβάσεις

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΜΠΡΕΝΤΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ
dc.contributor.author ΤΣΑΝΤΡΙΖΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
dc.date.accessioned 2018-01-24T09:59:19Z
dc.date.available 2018-01-24T09:59:19Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6246
dc.description.abstract Ενστερνιζόμενοι την θέση της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, οι πολυδύναμες ΜΕΘ αποτελούν ανεξάρτητες δομές του νοσοκομείου, επανδρωμένες με εξειδικευμένο προσωπικό υγείας και με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Ιδιαίτερα στοιχεία των νοσηλευτών που απασχολούνται στις ΜΕΘ είναι το διευρυμένο φάσμα γνώσεων, η οξυδερκής αντίληψη και η ικανότητα ταχύτατης λήψης κατάλληλων αποφάσεων, που επηρεάζουν ένα σύμπλοκο επιμέρους ζωτικών παραμέτρων του ασθενούς. Η φροντίδα που παρέχεται στα συγκεκριμένα τμήματα απαντάται στο άθροισμα του συνόλου των κλινικών του υπόλοιπου νοσοκομείου. Η εντατική φροντίδα συνδυάζει γνώσεις παθολογίας, χειρουργικής, καρδιολογικής, ενδοκρινολογικής και διαφόρων άλλων ιατρικών ειδικοτήτων. Όπως και ιδιαίτερων νοσηλευτικών παρεμβάσεων και τεχνικών. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση επί του θέματος των συστημάτων παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών ασθενών που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Φροντίδας, απο την οπτική πλευρά της νοσηλευτικής επιστήμης. Η εργασία έχει σαν στόχο τον εμπλουτισμό γνώσεων του αναγνώστη σε θέματα που σχετίζονται με τις ΜΕΘ, σε γενικό και επιμέρους στοχευμένο φάσμα. Συγκεκριμένα, δίνοντας έμφαση στα αιμοδυναμικά συστήματα καταγραφής ζωτικών λειτουργιών, δημιουργείται ένας ιστός αόρατων δεσμών που μας γνωρίζει τα βασικά στοιχεία των υπόλοιπων ζωτικών συστημάτων, των οποίων η λειτουργία υπόκεινται του αιμοδυναμικού. Στοιχεία σχετικά με τα μηχανήματα που εξυπηρετούν την καταγραφή και αξιολόγηση των ζωτικών πληροφοριών, την διαχείρισή τους, τις ενδεχόμενες επιπλοκές που δύναται να εμφανίσουν, όπως και τα σημεία που χρήζουν νοσηλευτικής επαγρύπνησης, εκτείνονται στο σύνολο του κειμένου. Τέλος, υπάρχει ένα κεφάλαιο που σύμφωνα με το σύνολο των πηγών και την ελληνική πραγματικότητα, όσον αφορά τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις στις ΜΕΘ, φέρει ορισμένες απο τις βασικές νοσηλευτικές διαδικασίες που εφαρμόζονται καθημερινά στους ασθενείς ΜΕΘ. Συμπερασματικά, θα δούμε ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με το monitoring ζωτικών συστημάτων στις ΜΕΘ είναι άφθονες. Η φύση του τμήματος, σε συνδυασμό με την πολύπλευρη εξέλιξη της επιστήμης της εντατικής φροντίδας δημιουργεί ένα ατέρμονο πεδίο γνώσεων, που είναι δύσκολο να προσεγγιστεί εις βάθος σε περίπτωση μη συστηματικής ενασχόλησης με το αντικείμενο. Πάρ’αυτα, οι πληροφορίες που μπορούν να αποκτηθούν σε μια πρώτη επαφή με το θέμα μπορούν να φέρουν τον δέκτη σε επαφή με ποικιλία επιμέρους ειδικοτήτων. Η συλλογή των δεδομένων που συντέλεσαν στην συγγραφή της εργασίας έγινε μέσω αναζήτησης επιστημονικών άρθρων σε παγκόσμιους ιστοτόπους, όπως το Pubmed, το Scopus, το ΝCBI και το Science Direct, και σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες που προσφέρουν ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία και δημσιεύσεις ερευνών και άρθρων, π.χ. Ηλεκτρονικές εκδόσεις: Κάλλιπος. Χρησιμοποιήθηκαν αναρτήσεις που έγιναν σε χρονικό βάθος έως 12 ετών, με ιδιαίτερη προσοχή σε δημοσιεύσεις των τελευταίων 8 ετών. H εργασία έχει την ακόλουθη δομή: στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά στοιχεία όσον αφορά στις ΜΕΘ, όπως ιστορική αναδρομή, ο σκοπός ύπαρξης, οι προδιαγραφές λειτουργίας τους σε επίπεδο εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού, όπως και ποσοστιαία στοιχεία σχετικά με τα σύγχρονα δεδομένα. Στο δεύτερο κεφάλαιο ακολουθούν γενικές πληροφορίες που αφορούν στο monitoring, ενώ στο τρίτο, τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την παρακολούθηση των αιμοδυναμικού, αναπνευστικού και λοιπών συστημάτων, αντίστοιχα. Το έκτο κεφάλαιο σχετίζεται με τις βασικές νοσηλευτικές διεργασίες που επιτελούνται τακτικά στα πλαίσια παραμονής των ασθενών στις ΜΕΘ, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται η νοσηλευτική παρέμβαση που ασκείται σε δύο σχετικά με το θέμα περιστατικά. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Μονάδες εντατικής θεραπείας el
dc.title Συστήματα παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών ασθενών σε Μ.Ε.Θ.- Νοσηλευτικές παρεμβάσεις el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου