Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Εφαρμογή του μοντέλου, LandGEM (Landfill gas emissions model) για τον υπολογισμό της ποσότητας βιοαερίου και οργανικών ενώσεων,εκτός μεθανίου (NMOCs- Non methane organic compounds) που παράγονται σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου