Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βασιλειάδη, Κωνσταντίνα
dc.contributor.author Νάσο, Ειρήνη
dc.date.accessioned 2018-04-18T10:44:06Z
dc.date.available 2018-04-18T10:44:06Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6480
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθεί η επιστήμη της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε παθήσεις του περιφερικού νευρολογικού συστήματος. Για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα επιστημονικά άρθρα τα οποία αναζητήθηκαν από έγκυρες διαδικτυακές πηγές όπως το Pub med. Τα κυριότερα σημεία της παρούσας πτυχιακής εργασίας παρουσιάζονται στη μελέτη των παθήσεων του περιφερικού νευρικού συστήματος όπως είναι το σύνδρομο Guillain-Barré και η μυασθένεια gravis ενώ παράλληλα παρατηρείται η σημαντικότητα της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας σε αυτού του είδους τις παθήσεις καθώς μέσα από την εφαρμογή τους φαίνεται να παρουσιάζεται βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Αναπνευστικό σύστημα el
dc.subject Κυκλοφορικό σύστημα el
dc.subject Νευρικό σύστημα el
dc.subject Περιφερική νευροπάθεια el
dc.subject Αναπνευστική φυσικοθεραπεία el
dc.title Αναπνευστική φυσικοθεραπεία σε ασθενείς με νευρολογικές παθήσεις el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου