Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Συσχέτιση μυϊκού τόνου, αδρής κινητικότητας και ισορροπίας σε ενήλικες ημιπληγικούς ασθενείς

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπανιά, Θεοφανή
dc.contributor.author Δελλαπόρτα, Αικατερίνη
dc.date.accessioned 2018-05-16T10:41:53Z
dc.date.available 2018-05-16T10:41:53Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6577
dc.description.abstract Εισαγωγή: Ελλείμματα και περιορισμοί όπως διαταραχές στην κίνηση, στον μυϊκό τόνο, και στην ισορροπία δυσκολεύουν τα άτομα με ημιπληγία να αυτοσυντηρηθούν και να είναι ανεξάρτητα και είναι επομένως σημαντικό να αξιολογούνται. Σκοπός: Να αξιολογηθούν και να συσχετιστούν ο μυϊκός τόνος με την αδρή κινητικότητα και την ισορροπία σε ενήλικες ασθενείς με ημιπληγία. Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση οι κλίμακες Modified Ashworth Scale για το μυϊκό τόνο, η Motor Assessment Scale (MAS)για την αδρή κινητικότητα και η Berg Balance Scale (BBS) για την ισορροπία. Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμμετείχαν 15 ασθενείς με ημιπληγία μέσης ηλικίας 58,4 χρονών (σταθερή απόκλιση 13,5 χρονών), 11 άντρες και 4 γυναίκες. Δεξιά ημιπληγία είχαν οι 10 και αριστερή οι 5, ενώ 12 είχαν προσβληθεί από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και 3 αιμορραγικό. Ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων έδειξε σημαντική συσχέτιση μεταξύ των κλιμάκων ΒΒS και MASμε r=0.80 (p=0.001), αλλά μη σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των κλιμάκων Ashworth και MAS με r=0,06 (p=0.8) καθώς και μεταξύ των κλιμάκων Asworth και BBS με r=0,15 (p=0.6). Πιθανός λόγος για την μη συσχέτιση του μυϊκού τόνου με τις άλλες δύο παραμέτρους είναι ότι η βαθμολογία του μυϊκού τόνου κυμάνθηκε σε μικρό εύρος ίσως γιατί το δείγμα αποτελούσαν ασθενείς με παρόμοιο βαθμό μυϊκού τόνου. Συμπεράσματα- συζήτηση: Από τα αποτελέσματα αυτής της μικρής σε δείγμα μελέτης φαίνεται ότι η ισορροπία ενδέχεται να επηρεάζει την αδρή κινητικότητα, ενώ ο μυϊκός τόνος όχι, ο οποίος δεν συσχετίστηκε με την αδρή κινητικότητα ή την ισορροπία. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Νευρικό σύστημα el
dc.subject Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο el
dc.subject Κινητικότητα el
dc.subject Ισορροπία el
dc.subject Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Συσχέτιση μυϊκού τόνου, αδρής κινητικότητας και ισορροπίας σε ενήλικες ημιπληγικούς ασθενείς el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου