Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διαφημιστική καμπάνια για την προβολή της actionaid

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
dc.contributor.author ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
dc.date.accessioned 2018-06-05T07:55:03Z
dc.date.available 2018-06-05T07:55:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6607
dc.description.abstract Η διαφήμιση είναι μια μορφή επικοινωνίας των επιχειρήσεων-οργανισμών με τους καταναλωτές και μπορεί να στοχεύει στην προώθηση ενός νέου προϊόντος ή στο σχεδιασμό για την προώθηση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων με απώτερο σκοπό το κέρδος των επιχειρήσεων. Οι τρόποι με τους οποίους ένα διαφημιστικό μήνυμα μπορεί να φτάσει στο καταναλωτικό κοινό αποτελούν τα μέσα της διαφήμισης, η επιλογή των οποίων αποτελεί μια από τις βασικές δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης που απαιτεί σχεδιασμό και στρατηγική δράσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται, στο πρώτο μέρος εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με το ρόλο και τη σημασία της διαφήμισης, τα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις καθώς και τον σχεδιασμό που απαιτείται προκειμένου η κάθε επιχείρηση να προβεί σε διαφημιστικές ενέργειες. Επιπλέον, στο δεύτερο μέρος, κάνοντας χρήση της ερευνητικής μεθόδου, μελετάται η περίπτωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Action Aid σε ότι αφορά τις διαφημιστικές του εκστρατείες.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαφημιστικές καμπάνιες el
dc.subject Διαφήμιση el
dc.title Διαφημιστική καμπάνια για την προβολή της actionaid el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου