Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Χρήση της γλώσσας pascal στο μαθηματικό λογισμό

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΚΑΡΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
dc.contributor.author ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
dc.contributor.author ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
dc.date.accessioned 2018-06-13T07:38:07Z
dc.date.available 2018-06-13T07:38:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6633
dc.description.abstract Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι εισαγωγικές έννοιες της γλώσσας Pascal καθώς επίσης και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου προγράμματος. Θα αναλυθεί ποιες εντολές είναι εκτελέσιμες και ποιες όχι. Τι είναι ο compiler και γενικά το ρόλο που διαδραματίζει στην εκτέλεση του προγράμματος όπου για κάθε έκδοση της γλώσσας Pascal είναι εν γένη διαφορετικός. Θα ακολουθήσουν οι έννοιες του αλγορίθμου, του προγράμματος, και θα συνταχθούν τα πρώτα στοιχειώδη προγράμματα. Το κεφάλαιο αυτό θα κλείσει με τύπους δεδομένων, λογικές συναρτήσεις, σταθερές και με μερικά πιο σύνθετα προγράμματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι επιλογικές δομές με τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής. Π.χ. η εντολή if καθώς και η εμφωλευμένη δομή επιλογής if. Το κεφάλαιο θα κλείσει με προγράμματα εφαρμογής όπως επίλυση εξισώσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο θα έχουμε τις δομές επανάληψης όπως for, while, repeat. Δομές ιδιαίτερα χρήσιμες όταν θέλουμε να εκτελέσουμε ένα μεγάλο αριθμό εντολών του ιδίου τύπου. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με πίνακες δεδομένων, τον ορισμό των πινάκων καθώς και την σύνταξή του στην Pascal όταν αυτή είναι μονοδιάστατοι και δισδιάστατοι. Το κεφάλαιο θα κλείσει με παραδείγματα πράξεων επί των πινάκων. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τις διαδικασίες (procedures) και τις συναρτήσεις (function) της γλώσσας pascal. Τον τρόπο σύνταξής τους και τους τύπους δεδομένων που εμφανίζονται. Σαν εφαρμογή θα τις χρησιμοποιήσουμε στη μελέτη εύρεσης παραγώγου και ολοκληρώματος πραγματικής συνάρτησης, πραγματικής μεταβλητής Θα ακολουθήσει στο τέλος της εργασίας ένα παράρτημα με τους κωδικούς χαρακτήρες ASCII. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Γλώσσα προγραμματισμού Pascal el
dc.subject Μαθηματικός λογισμός el
dc.title Χρήση της γλώσσας pascal στο μαθηματικό λογισμό el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου