Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μελέτη αλληλεπίδρασης δυο παθογόνων παραγόντων για την αντιμετώπιση του κολεοπτέρου “Sitophilus granarius”

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καραναστάση, Ειρήνη
dc.contributor.author Ζήκου, Αθανασία Α.Μ. 11608
dc.date.accessioned 2018-07-06T11:02:50Z
dc.date.available 2018-07-06T11:02:50Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6724
dc.description.abstract Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η αλληλεπίδραση των εντομοπαθογόνων μυκήτων Beauveria bassiana Balsamo (Vuillemin) (Hypocreales: Cordycipitaceae) και Isaria fumosorosea (Wize) Brown & Smith (Hypocreales: Clavicipitaceae) για την αντιμετώπιση του εχθρού των αποθηκευμένων προϊόντων Sitophilus granarius (Linnaeus) (Coleoptera: Curculionidae). Χρησιμοποιήθηκαν εναιωρήματα κονιδίων με πυκνότητα 104, 106, 108 κονίδια/ml για τους εντομοπαθογόνους μύκητες τα οποία ψεκάστηκαν στα ακμαία S. granarius μέσα σε αποστειρωμένο καλαμπόκι (Zea mays) είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό. Διαπιστώθηκε η επιτυχής δράση των μυκήτων που δοκιμάστηκαν επί των ακμαίων του S. granarius. Από τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν από την παρούσα μελέτη διαπιστώνουμε ότι οι εντομοπαθογόνοι μύκητες Β. bassiana και I. fumosorosea μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες αντιμετώπισης του S. granarius. Περαιτέρω έρευνα όμως είναι απαραίτητη ώστε να καθοριστούν οι ιδανικές πυκνότητες κονιδίων και η κατάλληλη μορφή σκευάσματος. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Προϊόντα, Γεωργικά - Εντομα αποθηκών el
dc.subject 'Εντομο Sitophilus granarius el
dc.subject Μύκητες, Εντομοπαθογόνοι - Beauveria bassiana - Isaria fumosorosea el
dc.title Μελέτη αλληλεπίδρασης δυο παθογόνων παραγόντων για την αντιμετώπιση του κολεοπτέρου “Sitophilus granarius” el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου