Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Παρακίνηση εργαζομένων στους οργανισμούς.Μέθοδοι και τεχνικές παρακίνησης.Ο ρόλος των ηγετικών στελεχών και των πληροφοριακών συστημάτων στη διαδικασία της παρακίνησης.Μελέτη περίπτωσης: Διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΗΡΑ
dc.contributor.advisor ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
dc.contributor.advisor ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
dc.date.accessioned 2018-09-06T09:29:12Z
dc.date.available 2018-09-06T09:29:12Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6792
dc.description.abstract Ο ανθρώπινος παράγοντας συνιστά το σημαντικότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού, αφού οι ικανότητες, τα προσόντα και η απόδοσή του μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του. Η προσπάθεια των διοικητικών στελεχών να παρακινήσουν τους εργαζομένους να αυξήσουν τις εργασιακές τους επιδόσεις, είναι πιο επιτακτική από ποτέ δεδομένης της μείωσης των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη συμβολή των πληροφοριακών συστημάτων (Π.Σ.) στην παρακίνηση των διοικητικών υπαλλήλων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας• εστιάζοντας στις τεχνικές και στις μεθόδους παρακίνησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ηγετικά στελέχη προκειμένου να διαπιστωθεί πως η επιλογή των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων παρακινεί τους εργαζομένους να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Οι υπάλληλοι του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας τους. Παράλληλα δείχνουν να εμπιστεύονται τις αποφάσεις των προϊσταμένους. Εκφράζουν όμως δυσαρέσκεια εξαιτίας της έλλειψης τρόπου επιβράβευσης της εργασίας τους, αλλά και της αδυναμίας του οργανισμού να εντοπίζει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η μέθοδος της έρευνας είναι ποσοτική και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου τα οποία διανεμήθηκαν στο διοικητικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας. Η σταθερότητα στην εργασία, η ηθική ανταμοιβή και γενικότερα οι συνθήκες εργασίας ανήκουν στις παροχές που οι εργαζόμενοι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα Π.Σ. υποστηρίξουν τη διαδικασία της παρακίνησης και συνδράμουν στην ισχυροποίηση του ρόλου των ηγετικών στελεχών προς την κατεύθυνση αυτή. Η σημαντικότητα των Π.Σ. είναι αντιληπτή από τους υπαλλήλους, αφού καταφέρνουν να βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας, να ενισχύουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων, να παρέχουν εργασιακή ικανοποίηση και τελικά να παρακινούν τους εργαζομένους. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Μέθοδοι και τεχνικές παρακίνησης el
dc.subject Ηγεσία el
dc.title Παρακίνηση εργαζομένων στους οργανισμούς.Μέθοδοι και τεχνικές παρακίνησης.Ο ρόλος των ηγετικών στελεχών και των πληροφοριακών συστημάτων στη διαδικασία της παρακίνησης.Μελέτη περίπτωσης: Διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου