Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δημιουργία ιστορίας κινουμένων σχεδίων με χρήση τεχνικής stop motion στο photoshop και καταγραφής των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
dc.contributor.author ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
dc.date.accessioned 2018-09-26T08:24:33Z
dc.date.available 2018-09-26T08:24:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6838
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να εισάγει τον αναγνώστη στην τεχνική του stop motion animation. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και διαδικασίες μέσω ενός παραδείγματος χρήσης της συγκεκριμένης τεχνικής. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος animation. Ακολουθεί η ιστορική εξέλιξη της τεχνικής και παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι δημιουργοί έργων οι οποίοι συνέβαλλαν στην εξέλιξη αυτής της τεχνικής έτσι όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα είδη και οι τεχνικές του animation. Ακολούθως παρουσιάζονται κάποια από τα λογισμικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του stop motion animation . Τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά ένα μικρό "έργο " με την ανάπτυξη της τεχνικής του stop motion animation για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Animation el
dc.subject Stop motion animation el
dc.title Δημιουργία ιστορίας κινουμένων σχεδίων με χρήση τεχνικής stop motion στο photoshop και καταγραφής των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου