Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η δημοσιογραφική δεοντολογία στο διαδίκτυο

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
dc.contributor.author ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ- ΓΕΩΡΓΙΑ
dc.contributor.author ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
dc.date.accessioned 2018-10-01T08:26:46Z
dc.date.available 2018-10-01T08:26:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6843
dc.description.abstract H παρούσα έρευνα στοχεύει να καταγράψει τους λόγους που ωθούν τους δημοσιογράφους στην άσκηση του επαγγέλματός τους μέσω του Διαδικτύου, την προτίμησή τους μεταξύ έντυπης και ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας, να αποτυπώσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την εφαρμογή της δημοσιογραφικής δεοντολογίας στο Διαδίκτυο αλλά και να παρουσιάσει τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών. Πρόκειται για έρευνα μεικτής προσέγγισης (ποσοτική και ποιοτική), με εργαλεία συλλογής δεδομένων ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου και μια δομημένου τύπου συνέντευξη 7 ερωτήσεων. Το δείγμα της έρευνας το αποτέλεσαν 50 δημοσιογράφοι (άνεργοι και εργαζόμενοι), ανεξάρτητα από την κατηγορία του μέσου ενημέρωσης αλλά και του τόπου εργασίας. Τα κυριότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα δείχνουν ότι οι δημοσιογράφοι είναι αρκετά εξοικειωμένοι με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του, χρησιμοποιώντας τις κλασικές υπηρεσίες του (ιστοσελίδες, email, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) αλλά και εφαρμογές Cloud, ενώ το Web radio και η Web TV δε βρίσκουν ιδιαίτερη ανταπόκριση. Η αμεσότητα και ο πλούτος πληροφοριών που προσφέρει το Διαδίκτυο ωθεί τους δημοσιογράφους να εργαστούν μέσω αυτού, κάτι που δεν ισχύει με τις οικονομικές απολαβές. Από την άλλη, η διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφορίας, οι γρήγοροι ρυθμοί εργασίας και ο ανταγωνισμός συνιστούν σημαντικούς παράγοντες δυσκολίας. Η πλειονότητα των δημοσιογράφων γνωρίζει και τηρεί τους περισσότερους από τους κανόνες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, ωστόσο αρκετοί δέχονται τη σύνταξη είδησης κατά τις υποδείξεις των προϊσταμένων ή του εργοδότη τους, ενώ φαίνεται να μην γνωρίζουν πως η τεχνολογία διαθέτει εκείνα τα μέσα, ώστε να αποτρέπει την αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Δημοσιογραφία el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.title Η δημοσιογραφική δεοντολογία στο διαδίκτυο el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου