Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάλυση χρονοσειρών για την πρόβλεψη επιχειρήσεων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΚΑΡΥΩΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
dc.contributor.author ΖΙΟΥ, ΑΛΜΑ- ΜΑΡΙΑ
dc.date.accessioned 2018-10-09T09:00:52Z
dc.date.available 2018-10-09T09:00:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6870
dc.description.abstract Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την σημαντικότητα της πρόβλεψης στην λήψη αποφάσεων μιας επιχείρηση, και την χρήση των χρονολογικών σειρών σε αυτήν. Αρχικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας, αναλύεται η έννοια της πρόβλεψης και δίνονται παραδείγματα εφαρμογής σε μια επιχείρηση καθώς και γίνεται μια αναφορά στις βασικές κατηγορίες μεθόδων πρόβλεψης. Στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εργασίας, δίνεται ο ορισμός της Χρονοσειράς και περιγράφονται οι τύποι των χρονολογικών σειρών με έμφαση στη μέθοδο Box Jenkins και στα ARIMA models. Το τρίτο μέρος της εργασίας αποσκοπεί στην κατανόηση των προηγούμενων όρων μέσω της εφαρμογής τους στα δεδομένα της επιχείρησης ¨Χ¨ για την πρόβλεψη εσόδων και εξόδων της επιχείρησης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Επιχειρήσεις el
dc.subject Μέθοδοι πρόβλεψης el
dc.subject Χρονολογικές σειρές el
dc.title Ανάλυση χρονοσειρών για την πρόβλεψη επιχειρήσεων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου