Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αυτοκτονική διάθεση στην εφηβεία και πρώιμη νεότητα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΣΑΜΑΡΤΖΗ, ΚΥΡΙΑΚΗ
dc.contributor.author ΜΠΑΡΛΑ, ΜΑΡΙΑ
dc.date.accessioned 2018-10-15T08:12:26Z
dc.date.available 2018-10-15T08:12:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6905
dc.description.abstract Σκοπός: Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να μελετηθούν οι αυτοκτονικές τάσεις των εφήβων, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις συγκεκριμένες τάσεις καθώς επίσης και ο ρόλος του νοσηλευτή στην ολιστική προσέγγιση τέτοιου είδους περιστατικών. Υλικό Και Μέθοδος: το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ήταν βιβλία και επιστημονικά άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά όπως είναι Pubmed. Συμπεράσματα: μέσα από την ανασκόπηση και τη μελέτη των βιβλίων και των άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη και τη συγγραφή της παρούσας εργασίας συμπεραίνεται ότι η αυτοκτονική διάθεση των εφήβων αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται λόγω πολλών παραγόντων (ψυχολογικοί, κοινωνικοί, βιολογικοί, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί). Η πρόληψη των συγκεκριμένων τάσεων είναι ο κυριότερος στόχος για να μειωθούν οι τάσεις αυτοκτονίας. Το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσιάζεται να παρέχουν υποστήριξη και να εκπαιδεύουν τόσο τους ίδιους τους έφηβους όσο και το οικογενειακό τους περιβάλλον σχετικά με την μηχανισμούς προστασίας από την εμφάνιση αυτοκτονικών τάσεων και την αναγνώριση συμπτωμάτων. , καθώς και για την αναγνώριση της κατάθλιψης . el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εφηβεία el
dc.subject Αυτοκτονικές τάσεις el
dc.title Αυτοκτονική διάθεση στην εφηβεία και πρώιμη νεότητα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου