Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διοίκηση ολικής ποιότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.Οι θέσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
dc.contributor.author ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
dc.date.accessioned 2018-10-24T07:00:30Z
dc.date.available 2018-10-24T07:00:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7007
dc.description.abstract Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από ένα έντονα παγκοσμιοποιημένο ανταγωνιστικό περιβάλλον με ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, κάθε χώρα καλείται να ανταποκριθεί, προσαρμόζοντας την εκπαιδευτική της πολιτική. Η εκπαίδευση, μια βασική κοινωνική λειτουργία, αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της κουλτούρας ενός λαού, που επηρεάζει την οικονομική του ανάπτυξη και συμβάλλει στην ατομική, κοινωνική και εθνική του πρόοδο. Η επιχειρούμενη ανάλυση εστιάζει στις ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εγκαθίδρυση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς συνιστά ένα πλαίσιο και μια διαφορετική φιλοσοφία διοίκησης, με στόχο τη διαρκή βελτίωση, τη συμμετοχή του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού και την ικανοποίηση του αποδέκτη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα υιοθέτησης της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής του μοντέλου αριστείας EFQM, ενός εργαλείου που εξετάζει τις τωρινές συνθήκες και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες μπορεί να είναι εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό στην ελληνική πραγματικότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν διευθυντές δημοτικών σχολείων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου καθώς είναι ένα ευρέως διαδεδομένο και εύχρηστο εργαλείο συλλογής δεδομένων για επισκοπήσεις που παρέχει δομημένα συχνά αριθμητικά δεδομένα, μπορεί να επιδοθεί χωρίς την παρουσία του ερευνητή και είναι σχετικά εύκολο και εύληπτο στην ανάλυση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι σε σχέση με τα κριτήρια της Ηγεσίας, της Στρατηγικής & Πολιτικών, των Ανθρώπων, των Συνεργατών & Πόρων, καθώς και των Διαδικασιών, του πλαισίου αξιολόγησης, παρατηρούνται χαρακτηριστικά ποιότητας σε ικανοποιητικό βαθμό για το παρόν, ενώ για το μέλλον τα στοιχεία δείχνουν σαφέστατη τάση βελτίωσης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.subject Διοίκηση ολικής ποιότητας el
dc.subject Πρωτοβάθμια εκπαίδευση el
dc.title Διοίκηση ολικής ποιότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.Οι θέσεις των διευθυντών σχολικών μονάδων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου