Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Συμβάσεις της Ελλάδας περί αποφυγής διπλής φορολογίας και συγκριτικοί πίνακες κατά πηγή εισοδήματος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΒΑΡΔΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
dc.contributor.author ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
dc.contributor.author ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
dc.date.accessioned 2018-11-01T10:22:03Z
dc.date.available 2018-11-01T10:22:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7086
dc.description.abstract Στην εργασία αυτήν ασχοληθήκαμε με τις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης. Στο ξεκίνημα της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή όπου λιτά παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με την διπλή φορολόγηση. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται γενικές έννοιες σχετικά με την φορολογία και τα είδη της. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύονται όλα τα σχετικά με την φορολογική κατοικία στοιχεία αλλά επίσης και αναλύεται η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται η έννοια της διπλής φορολόγησης ενώ στο τέταρτο περιγράφονται οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο δίνονται συγκριτικοί πίνακες φορολόγησης κατά πηγή εισοδήματος. Στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζονται όλες οι σχετικές αιτήσεις- έγγραφα που είναι απαραίτητα για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης el
dc.title Συμβάσεις της Ελλάδας περί αποφυγής διπλής φορολογίας και συγκριτικοί πίνακες κατά πηγή εισοδήματος el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου