Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ανάλυση και σχεδιασμός λογιστικών εφαρμογών για έξυπνες συσκευές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΒΑΡΔΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
dc.contributor.author ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
dc.contributor.author ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
dc.date.accessioned 2018-11-05T06:43:05Z
dc.date.available 2018-11-05T06:43:05Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7093
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάλυση και το σχεδιασμό λογιστικών εφαρμογών για έξυπνες συσκευές. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η λογιστική επιστήμη και στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στη σχεδίαση και τον προσδιορισμό των πληροφοριακών συστημάτων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάπτυξη του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και τα προγράμματα της. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ειδικό μέρος της εργασίας με τις λογιστικές εφαρμογές για τις κινητές συσκευές. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας και στο έβδομο κεφάλαιο τα αποτελέσματα της έρευνας και η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εικονική λογιστική εφαρμογή που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας πτυχιακής εργασίας . Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπόνηση   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων el
dc.subject Λογισμικό ανοικτού κώδικα el
dc.title Ανάλυση και σχεδιασμός λογιστικών εφαρμογών για έξυπνες συσκευές el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου