Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Σχεδιασμός και κατασκευή ελαιουργικού εκπυρηνωτή για την παραγωγή βιοκαυσίμου

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΒΟΥΡΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
dc.contributor.author ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
dc.date.accessioned 2018-12-06T10:28:08Z
dc.date.available 2018-12-06T10:28:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7257
dc.description.abstract Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας, είναι η μελέτη και κατασκευή ελαιουργικού εκπυρηνωτή για την παραγωγή βιοκαυσίμου, που θα αποτελέσει ενεργειακά και οικονομικά συμφέρουσα λύση στο άμεσο μέλλον. Πριν βέβαια το στάδιο επεξεργασίας στη διάταξη του εκπυρηνωτή θα προηγηθεί σύντομη αλλά και περιεκτική περιγραφή όλων των σταδίων επεξεργασίας του ελαιοκάρπου μέχρι την παραγωγή ελαιολάδου. Πιο αναλυτικά: Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται η παραγωική διαδικασία του ελειολάδου από την προετοιμασία και συλλογή του καρπού μέχρι και τη διανομή στον καταναλωτή. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το προϊόν που ενδιαφέρει (πυρήνας) συλλέγεται και επεξεργάζεται μετά το τέλος της διαδικασίας παραγωγής ελαιολάδου και υλοποιείται στη διάταξη του εκπυρηνωτή. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα απόβλητα των ελαιουργείων και τρόποι διαχείρισης φιλικής προς το περιβάλλον. Πρακτικά η διεργασία στον εκπυρηνωτή εξυπηρετεί στην ελάφρυνση του περιβάλλοντος από τα παραγόμενα απόβλητα αφού και ο πυρήνας μπορεί να θεωρηθεί ως ένα παραπροϊόν με σημαντικό ενεργειακό περιεχόμενο, η εκμετάλλευση του οποίου μπορεί να συμβάλλει θετικά στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ειδών που χαρακτηρίζονται ως βιομάζα καθώς και οι τεχνολογίες που μπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ξύλινη βιομάζα που ουσιαστικά συνιστά και το τελικό προϊόν της διαδικασίας που πραγματοποιείται στον εκπυρηνωτή. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και σύντομη περιγραφή των ενεργειακών καλλιεργειών, δηλ. των καλλιεργειών φυτών που μπορούν να αποδώσουν κάποιο ενεργειακό περιεχόμενο προς εκμετάλλευση, μειώνοντας έτσι τη χρήση συμβατικών καυσίμων. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνονται στοιχεία για τις συνηθέστερες ενεργειακές καλλιέργειες δηλ. για τις καλλιέργειες φυτών με υψηλή προστιθέμενη αξία τόσο ως προς την παραγωγή ενέργειας όσο και ως προς την ελάττωση ρύπων στην ατμόσφαιρα. Στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται εφαρμογές ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας ενώ στο επόμενο κεφάλαιο (έβδομο) περιγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα χρήσης της βιομάζας καθώς οι επιπτώσεις σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται η διαδικασία που ακολουθείται στον ελαιουργικό εκπυρηνωτή ο οποίος έχει ήδη λειτουργήσει σε πειραματικό στάδιο αρκετά χρόνια αποδίδοντας αξιόλογα αποτελέσματα στην παραγωγή «καλύτερου» προϊόντος φιλικότερου στο περιβάλλον αρκετά υψηλού ενεργειακού περιεχομένου, ικανοποιητικού για την κάλυψη el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Κατασκευή ελαιουργικού εκπυρηνωτή el
dc.subject Παραγωγή βιοκαυσίμου el
dc.title Σχεδιασμός και κατασκευή ελαιουργικού εκπυρηνωτή για την παραγωγή βιοκαυσίμου el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου